Studiile de licenţă la cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior tehnic din ţara noastră sunt o oportunitate unică oferită tinerilor de a îmbrăţişa o profesie de inginer. Dar pentru o carieră de succes cunoştinţele şi deprinderile practice obţinute pe parcursul a patru ani nu sunt suficiente pentru a promova o carieră de succes.

Pentru a le facilita accesul pe piaţa muncii, Centrul Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră al UTM (CEGHID) organizează sistematic târguri pentru atât pentru angajarea în câmpul muncii, cât și pentru desfășurarea stagiilor de practică, îi instruieşte cum să participe la un interviu de angajare, le aduce la cunoştinţă locurile vacante de muncă, întreprinde şi alte activităţi didactico-informative.

Cu suportul Asociaţiei pentru Integrare Europeană „Ioan SLAVICI” (AIEIS) din Timişoara, din contul Proiectului finanţat în cadrul Programului comunitar ERASMUS+ „EU-COMPLIANT METODS FOR YOUTH INCLUSION INTO LABOR MARKET:KNOW-NOU TRANSFER TO NON-EU STATES”, pe 20 octombrie 2016, la Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires” a FTMIA, a avut loc Workshopul „Măsuri inovatoare pentru facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii – accent pe cazul Republicii Moldova”.

Salutându-i pe colegii din România – prof., PhD. Titus SLAVICI, prof., PhD. Dumitru MNERIE, prof., PhD. Grigore SILASI, dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM, Nicolae MICŞANSCHI, şef Secţie relaţii cu întreprinderile, CEGHID, pe reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prof., PhD. Adriana BÎRCĂ, coordonator în proiectul ERASMUS + din partea UTM, a specificat că organizatorii workshop-ului şi-au propus să asigure transferul de know-how şi de bune practici dinspre România şi Italia spre partenerii din RM în vederea adaptării legislaţiei şi a sistemului educaţional la cerinţele europene privind incluziunea tinerilor pe piaţa muncii, să prezinte instrumente inovatoare privind tranziţia tinerilor din şcoală spre piaţa muncii prin consiliere în carieră, educaţie şi formare profesională, direct corelată cu cerinţele mediului de afaceri şi solicitările pieţei.

PhD. Dumitru MNERIE, profesor la Universitatea Politehnica Timişoara, coordonator al Proiectului în cadrul AIEIS, a informat publicul că prin acest instrument şi-a propus să sporească şansele de angajare ale tinerilor şi a posibilităţilor lor de a intra pe piaţa muncii după finisarea studiilor. Noi aducem la cunoştinţa studenţilor şi absolvenţilor metode inovatoare de sprijin privind piaţa forţei de muncă, îi pregătim pentru a le facilita accesul pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, studiem oportunităţile propuse de potenţialii angajatori pentru o carieră în afaceri, diseminăm şi promovăm pe multiple planuri rezultatele obţinute în proiect pe traseul universitate-mediul de afaceri vizând antrenarea tinerilor specialist în viaţa activă.

Au fost audiate un şir de rapoarte şi comunicări privind obiectivele, activităţile şi rezultatele obţinute până în prezent în cadrul proiectului; situaţia pe piaţa muncii din RM şi indicatorii ocupării forţei de muncă; „întreprinderea simulată” şi alte metode inovatoare aplicate în practică pentru facilitarea realizării unei cariere profesionale solide a tinerilor; importanţa şi rolul stagiilor de practică în pregătirea inginerilor; au fost propuse sugestii privind perfecţionarea cadrului legislativ, s-a făcut un schimb util de opinii pe marginea subiectului examinat.

(Visited 14 times, 1 visits today)