- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului din 25 octombrie 2016

  1. Aprobarea planurilor de învățămînt și programelor de formare continuă “Expert degustător în produsele vinicole”, “Ghid turism intern vitivinicol” [1]
  2. Privind siituația actuală a personalului didactic auxiliar, administrativ, tehnic, auxiliar și de deservire [2]
  3. Privind Totalurile activității de studii în a. u. 2015/2016 și sarcinile pentru noul an universitar [3]
(Visited 2 times, 1 visits today)