Hotărârile Senatului din 25 octombrie 2016

  1. Aprobarea planurilor de învățămînt și programelor de formare continuă “Expert degustător în produsele vinicole”, “Ghid turism intern vitivinicol”
  2. Privind siituația actuală a personalului didactic auxiliar, administrativ, tehnic, auxiliar și de deservire
  3. Privind Totalurile activității de studii în a. u. 2015/2016 și sarcinile pentru noul an universitar
(Visited 17 times, 1 visits today)