- UTM - https://utm.md -

UTM & Universitatea Alabama: noi valenţe de colaborare

utm-universitatea-alabama_r

Dr. Sergiu ZAPOROJAN, şef Direcție Investigaţii Ştiinţifice, Universitatea Tehnică a Moldovei, a avut o întrevedere cu dr. Carl PINKERT, vicepreşedinte pentru cercetare şi dezvoltare economică (Vice President for Research and Economic Development), Universitatea Alabama, Tuscaloosa, SUA.

În cadrul întâlnirii au fost abordate diverse probleme privind cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, aspectele interdisciplinare şi multidisciplinare ale acestora, creşterea impactului rezultatelor cercetării universitare asupra inovării şi transferului tehnologic.  De asemenea, a fost analizat rolul şi impactul Consiliului ştiinţific în elaborarea Strategiei cercetării ştiinţifice universitare. Pe marginea unor probleme de interes comun, cum ar fi motivarea cadrelor ştiinţifico-didactice, promovarea meritului academic, creşterea performanţei ştiinţifice s-a propus elaborarea strategiei şi metodologiei de motivare şi promovare a meritului academic.

Reprezentantul UTM a înaintat propunerea de a stabili şi promova o colaborare ştiinţifică bilaterală, pe multiple planuri între Universitatea Tehnică a Moldovei şi College of Engineering a Universităţii Alabama. Dr. PINKERT a salutat acest demers, avansând la rândul său ideea susţinerii mobilităţii studenţilor celor două universităţi pentru 1-2 semestre academice.

În finalul discuţiei părțile au convenit asupra continuării dialogului dintre Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea Alabama în vederea materializării rezultatelor acestei întrevederi.

(Visited 10 times, 1 visits today)