Pe 22 octombrie 2016, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA) a UTM, în parteneriat cu Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM, cu suportul unui grup de agenţi economici, au organizat Conferinţa internaţională bienală „Tehnologii moderne în industria alimentară-2016” (ediţia a III-a).

În deschiderea sesiunii plenare au rostit cuvinte de salut dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA, decanul FTMIA, Roxana TURCANU, directorul Antenei AUF-Chişinău, dr., prof. univ. Camelia VIZIREANU, decanul Facultăţii de Știință și Inginerie a Alimentelor a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, expertul în enologie Alain POULARD, inginer-cercetător în cadrul l’Institut Français de la Vigne et du Vin.

Referindu-se la importanţa evenimentului ştiinţific, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a subliniat că această platformă ştiinţifică internaţională, ajunsă la a treia ediţie, denotă câteva semnificaţii: cunoştinţele obţinute prin cercetare şi diseminate la acest for vor favoriza procesul de pregătire a inginerilor; cercetarea şi pregătirea cadrelor în securitatea alimentară este o prioritate în programul UE „Orizont-2020”; aici sunt propuse spre dezvoltare noi tehnologii ce ar asigura o mai bună aprovizionare cu alimente a populaţiei; participanţii la eveniment din ţară şi din străinătate contribuie la consolidarea relaţiilor de parteneriat dintre cadre didactice, cercetători şi oameni de afaceri în vederea realizării unor proiecte comune.

În şedinţa plenară au prezentat rapoarte ştiinţifice dr. hab. Pavel TATAROV, profesor universitar la Catedra Tehnologia Produselor Alimentare a UTM – „Ştiinţa alimentelor, aspecte teoretice şi aplicative”, dr., conf. univ. Eduard COROPCEANU, cu ai săi colegi de la Institutul de Chimie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor ale AŞM – „Compuşi coordinativi oximici în calitate de stimulatori ai fiziologice proceselor la unii fungi şi cultură de plante”, doctor inginer Cristina Gabriela CONSTANTINESCU (POP), conferenţiar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – „International Food Standard (versiunea 6): concepte şi aplicare practică în industria produselor lactate”, prof., PhD. Dumitru MNERIE, cu ai săi colegi de la Universitatea Politehnică Şi Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara – „Unele consideraţii privind modernitatea industriei alimentare europene”.

În cadrul secţiunilor au fost examinate 85 de comunicări ştiinţifice, care s-au axat în jurul subiectelor: „Procese moderne şi echipamente în industria alimentară”; „Tehnologii alimentare” (două ateliere cu limbile de lucru engleză şi franceză), „Chimia şi microbiologie alimentelor”.

În sesiunea de postere au fost prezentate 46 de panouri cu rezultate de ultimă oră ale cercetătorilor, doctoranzilor şi masteranzilor din Republica Moldova, România, Ucraina, Spania.

Biblioteca tehnico-știinţifică a UTM a expus pe un stand ultimele monografii, manuale şi suporturi didactice privind tehnologia produselor alimentare, enologie, biotehnologiile industriale, tehnologia şi organizarea alimentaţiei publice, chimie, managementul ramurii, achiziţionate în anii 2014-2016.

Materialele conferinţei au fost publicate într-un volum special şi distribuite participanţilor.

(Visited 14 times, 1 visits today)