Cooperare reciproc avantajoasă cu mediul de afaceri

La inițiativa academicianului Ion BOSTAN, director al Centrului Național de Tehnologii Spațiale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, pe 21 octombrie 2016, o delegație a S.A. DAAC-Hermes a întreprins o vizită de lucru la UTM pentru a identifica direcţiile colaborării  reciproc avantajoase cu această prestigioasă instituție de învățământ universitar.

Întâlnirea a avut loc în incinta Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a UTM. La întrevedere, din partea UTM au participat dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM,  dr., conf. univ. Ion SOBOR, specialist notoriu în energia regenerabilă, secretar ştiinţific al Senatului, dr., conf. univ. Vasile CARTOFEANU, decan FIMIT, dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU, reputat inovator, şef Departament Bazele Proiectării Mașinilor, iar oaspeţii au fost reprezentaţi de dl Ghenadie BOTNARU, vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al S.A. DAAC-Hermes, Oleg RÎULEŢ, director general al SA „Agromașina”, Anatolie KĂLDARE, director general SA „Hidroinpex” şi un grup de colegi-specialişti în construcţia de maşini.

Valentin AMARIEI şi Ion BOSTAN au adus la cunoştinţa oamenilor de afaceri domeniile de pregătire a inginerilor, unele realizări de performanţă ale cercetătorilor UTM şi au propus oportunităţi de colaborare reciproc avantajoasă pe multiple planuri pe bază de parteneriat.

Ghenadie BOTNARU şi colegii săi au informat UTM despre faptul că holdingul pe care îl reprezintă, întruneşte peste 60 de agenţi economici din cele mai diverse ramuri ale economiei. Pentru a activa în regim eficient, a face faţă concurenţei pe piaţa internaţională cu produse de calitate, aceste platforme industriale au nevoie de soluţii inovatoare, dar şi de ingineri bine pregătiţi în domeniile construcţiei de maşini, TIC, industriei alimentare, energeticii ş.a.

S-a făcut referinţă la activitatea celor două companii prezente la întrevedere: SA „Agromașina” (Chişinău) proiectează şi produce combine de recoltat struguri, remorci de tractor, inventar şi utilaje agricole echipament ne standard, scule şi instrumente, alte tipuri de construcţii metalice, iar SA „Hidroinpex” (Soroca) proiectează şi produce diferite tipuri de motoare hidraulice, articole şi construcţii din metal.

În urma unui schimb larg de opinii, dar şi reieşind din adevărul axiomatic, că educaţia, ştiinţa şi mediul de afaceri sunt sortiţi la o cooperare reciproc avantajoasă, s-a convenit, ca într-un timp rezonabil scurt să fie perfectat şi încheiat un Acord-cadru dintre UTM şi S.A. DAAC-Hermes, care ar stipula direcţii concrete de colaborare dintre aceşti doi parteneri, inclusiv: pregătirea inginerilor la unele specialităţi noi, studierea platformele industriale ale companiilor de către profesori, detaşarea studenţilor la practică, elaborarea unor subiecte concrete, din activitatea acestor agenţi economici pentru tezele de curs, licenţă şi masterat, constituirea unor grupuri temporare de executare a lucrărilor de proiectare a unor articole concrete,  angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor ş.a.

(Visited 55 times, 1 visits today)