- UTM - https://utm.md -

GHELBET Angela – examinarea tezei de doctor

doctorat3

Vineri, 21 octombrie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil  521. Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei GHELBET Angela cu tema: Elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a industriei de încălţăminte din Republica Moldova, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific: dr., conf. univ., UŞANLÎ Demian.

Secretar științific: dr., conf. univ., CRUCERESCU Cornelia (tel: +373 22 567859)

(Visited 10 times, 1 visits today)