Pe 13 octombrie 2016 la Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM a fost inaugurată a doua expoziţie de artă plastică de la începutul noului an de studii. De data aceasta, într-o expoziție personală și-a expus o serie de lucrări artistul plastic Victor DREBOT, profesor de arte plastice la Catedra arhitectură, arhitect-sculptor, membru titular al Uniunii Arhitecţilor din Moldova. Evenimentul este consacrat consemnării a 65 de ani din ziua nașterii protagonistului,  fiind și un bilanț intermediar în creația artistică, al cărei traseu numără peste 40 de ani.

Profesorul Victor DREBOT a educat generaţii de arhitecţi, formându-le deprinderi de desen, pictură, sculptură de şevalet şi monumentală. Deși a ajuns la o vârstă a împlinirilor, cu „iarna-n plete”, maestrul DREBOT este energic, plin de viață și implementează cu discipolii săi noi proiecte, organizează diverse expoziţii, postează lucrările acestora pe pagina sa electronică sau în cadrul diferitor saloane de artă. Prin operele sale, profesorul DREBOT demonstrează că arta nu cunoaște povara timpului, arta este mereu tânără, în veșnică căutare de  adevăr și frumos.

În semn de profundă recunoștință și înaltă apreciere, activitatea multilaterală a profesorului Victor DREBOT a fost menționată cu diplome de onoare din partea Primului-Ministru, Ministerului Educaţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului, Universităţii Tehnice a Moldovei. Iar recent, prin hotărârea Senatului UTM din 27 septembrie 2016, prof. Victor DREBOT a fost propus pentru conferirea titlului „Maestru în arte”.

La vernisare au participat conducerea facultăţii, colegi de catedră, rude, prieteni şi invitaţi ai maestrului.

(Visited 31 times, 1 visits today)