Cercetătorii în domeniul economiei din cadrul UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și-au prezentat rezultatele investigaţiilor de ultima oră la Conferinţa internaţională știinţifico-practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, ediţia a XI-a, desfășurată zilele acestea sub egida Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE).

Cei mai activi au fost, fireşte, reprezentanţii Facultății Inginerie Economică și Business. Dr., conf. univ. Ina CREŢU şi lect. sup. Ala OBERŞT, Catedra economie şi management în industrie (CEMI), au cercetat „Tendințele actuale în dezvoltarea managementului contemporan”, menționând că managementul, ca ştiinţă şi practică, este foarte sensibil la schimbările rapide şi profunde care au loc în societate. Graţie utilizării metodelor de cercetare analitice şi celor de expert, au fost identificate tendințele actuale în dezvoltarea managementului contemporan în condiţiile economiei de piaţă. Astfel, principalele orientări de perspectivă ale managementului la nivel mondial sunt: accentuarea dimensiunii previzionale, informatizarea, flexibilizarea şi profesionalizarea managementului. Cercetătorii au formulat un şir de propuneri utile şi pentru managerii din ţara noastră.

Ludmila TIMOTIN, lect. sup., Catedra economie şi management în construcţii, a cercetat instrumentele necesare pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii antreprenoriale şi a ajuns la concluzia că pentru a dezvolta o abordare permanentă de îmbunătăţire a performanţei antreprenoriale, trebuie implicate şi promovate diverse metode și tehnici specifice pentru managementul producției, managementul calităţii, managementul mentenanţei ş.a. Principiile şi metodologia propusă ar putea conduce la îmbunătățirea continuă a procesului de business şi, în primul rând, la gestionarea cu succes a activităţii de producţie. Cadrul propus este constituit pe baza modelului de performanță multidimensional dinamic, care presupune evaluarea indicatorilor şi compararea indicatorilor la anumite perioade de timp, fiind aplicabil la întreprinderi de diferite dimensiuni şi domenii de activitate pentru sprijini sistemul de îmbunătățire continuă a performanţei afacerii.

Doctoranda Diana ŞONTEA, sub îndrumarea dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, a cercetat tema „Coordonarea managementului prin bugete cu managementul prin obiective”. Tânăra cercetătoare susține că activitatea oricărei companii este dirijată și determinată de un sistem creat și promovat de managementul acesteia. Calitatea acestui sistem determină și locul companiei pe piață în condițiile actuale de dezvoltare intensă,într-un ritm accelerat al societății moderne. Stabilirea corectă a strategiei și obiectivelor, aplicarea metodelor de urmărire a realizării lor favorizează întreprinderea să acționeze spre o perfecționare continuă. Scopul cercetării este de a oferi o perspectivă de eficientizare a funcționării managementului într-o întreprindere. Eficientizarea utilizării resurselor companiei, îmbinată cu tehnica managementului prin obiective, poate oferi un randament înalt atât la etapa de planificare și control, cat și întru sporirea motivației personalului spre participare în atingerea obiectivelor propuse.

Doctorandul Ilie SPÎNU, sub conducerea dr. hab., prof.univ. Olga BUZU, Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții, cercetând dezvoltarea competitivităţii sustenabile a companiilor de construcţii, a stabilit că fiecare întreprindere de construcţii, reieşind din spectrul existent de direcţii de dezvoltare (implementarea celor mai noi realizări ale progresului tehnico-ştiinţific ca modele şi exemplu de dezvoltare inovaţională; utilizarea materialelor şi tehnologiilor de construcţii noi care nu au fost anterior aplicate în ţară; evaluarea, revizuirea şi perfecţionarea metodelor şi funcţiilor de administrare la toate nivelurile; asigurarea protecţiei mediului ambiant prin utilizarea materialelor ecologice, aplicarea tehnologiilor care minimalizează impactul negativ asupra mediului; edificarea caselor,,verzi”), poate miza pe strategia concurenţială proprie, care îi va asigura creşterea vânzărilor, atragerea de noi clienţi şi sporirea cotei de piaţă deţinute.

În deschiderea sesiunii plenare o viziune asupra dezvoltării economiei R. Moldova la un sfert de secol de la declararea independenţei şi constituirea statului suveran, a prezentat dr. hab., prof. univ. Alexandru STRATAN, directorul INCE. Comunicările ştiinţifice examinate în cadrul secţiunilor conferinței s-au axat în jurul subiectelor „Politici de creştere economică durabilă şi calitativă”, „Economie agroalimentară Şi dezvoltare rurală”, „Economie financiară şi monetară în condiţii de criză”, „Politicile sociale şi piaţa muncii” şi „Dinamica populației și calitatea potențialului uman”.

conferinta-ince
(Visited 12 times, 1 visits today)