Ministerul Educației al Republicii Moldova împreună cu partenerul său strategic – Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova, au prezentat  Conceptul privind Educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică)  în Republica Moldova. Prezentarea Conceptului a avut loc astăzi, 12 octombrie 2016, în cadrul unei ședințe extinse.

În baza Conceptului STEM, predarea și învățarea științelor exacte urmează să devină mai atractivă. În acest sens, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prezent la eveniment, a declarat că disciplinele STEM – matematica, fizica, informatica, formează abilități de gândire critică, sporesc interesul pentru domeniile tehnice și inginerești, contribuie la formarea noii generații capabile să genereze inovații. Totodată, însă, atestăm astăzi o problemă destul de serioasă la nivelul pregătirii absolvenților de liceu, veniți în anul I la facultate, în domeniile respective. Predarea matematicii, fizicii, informaticii în școli și licee adeseori nu corespunde cerințelor. Trebuie să trezim interesul elevilor, să creăm un mediu propice și să stimulăm învățarea disciplinelor STEM pentru ca ei să poată urma o carieră în științele exacte.

Ținând cont de faptul că în ultimul timp opțiunile tinerilor se orientează tot mai mult spre joburi în domeniile inginerie, IT, arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei va acorda tot sprijinul necesar pentru promovarea și însușirea temeinică a disciplinelor STEM. În acest sens se acordă ore de studii suplimentare, consultații la cererea studenților, acces liber și nelimitat în sălile de calculatoare, biblioteca online etc.

La eveniment din partea UTM participă și dl Dinu ȚURCANU, șef Direcție Tehnologia Informației și Comunicațiilor, domnia sa fiind și expert național al USAID.

Discuțiile inițiate cu participanții la eveniment pentru a colecta idei și propuneri vor contribui la definitivarea Conceptului STEM. Informația din documentul final va servi drept bază pentru inițierea procesului de elaborare a Programului Național de perfecționare a Educației STEM în Republica Moldova.

(Visited 81 times, 1 visits today)