Vineri, 21 octombrie 2016, ora 16.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil  521. Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dlui ODAINÎI Dumitru cu tema: Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova, specialitatea 521.03  Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. MAMALIGA Vasile

Secretar științific: dr., conf. univ. CRUCERESCU Cornelia (tel: +373 22 567859)

(Visited 4 times, 1 visits today)