Astăzi, 5 octombrie 2016, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost gazda unei întruniri cu experți ai Agenției pentru Internet și Securitate și ai Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale din Republica Coreea, care se află în Republica Moldova în cadrul unei Misiuni consultative în domeniul TIC.

Subiectul de interes al întrevederii l-a constituit Sistemul de Management al Securității cibernetice, în special identificarea unui model modern și eficient în acest sens, experții coreeni venind cu propuneri în context, oferind, totodată, suport în dezvoltarea acestuia. În context, oaspeții coreeni – Insoo KANG, Korea Information Society Development Institute (KISDI), Saewon LEE (KISDI),  Wan S. YI – Korea information security agency (KISA), In Goo BANG – Agenția Ahn Lab, Jonathan LEE – Agenția Igloo Security, Hyung-jong KIM – Universitatea din Seul, au manifestat un interes sporit față de specialitățile TIC predate la UTM, posibilitățile de angajare în câmpul muncii  după absolvirea universității, domeniile prioritare de activitate ale acestora. De asemenea, oaspeții coreeni s-au arătat dispuși să stabilească un parteneriat cu UTM în vederea acordării unor oportunități de mobilitate pentru studenții noștri.

La rândul lor, reprezentanții UTM – dr. ing., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector; Dinu ȚURCANU, șef Direcția Tehnologia Informaţiei și Comunicațiilor; conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, șef Catedră ATI; Tatiana ȘESTACOV, șef Catedră sisteme și dispozitive electronice, lectorul superior Andrei POȘTARU, lectorul superior Rostislav CĂLIN, le-au mulțumit oaspeților coreeni pentru interes, la fel și pentru informațiile și sugestiile expuse, menționând că specialiștii în domeniul IT pregătiți în cadrul UTM sunt cei mai cotați pe piața muncii.

În contextul vizitei, oaspeții și gazdele au participat, ieri, la Primul atelier de lucru privind Sistemul de Management al Securității Cibernetice. Reprezentanții UTM –  Dinu ȚURCANU și Rodica BULAI, au participat activ în cadrul acestui important eveniment alături de instituții relevante din domeniu.

KISDI este un institut de cercetare finanțat de Guvernul Republicii Coreea, al cărui obiectiv principal este oferirea de viziuni și recomandări de politici cu privire la domeniul securității informației.

(Visited 3 times, 1 visits today)