Instituită în temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 631 din 04.07.2000, Ziua Arhitectului se sărbătoreşte în prima zi de luni a lui octombrie. Este firesc ca această zi să fie consemnată anume la UTM – unica instituţie de învăţământ superior din ţară, care pregăteşte arhitecţi.

La festivitatea de lansare a expoziţiei la FUA au participat profesori ai Departamentului Arhitectură, oaspeţi de la Uniunea Arhitecţilor din Moldova (UAMd), studenţi.

Dr., conf. univ. Valeriu LUNGU, decanul FUA, şi dr., conf. univ. Aurelia CARPOV, şef Departament Arhitectură, i-au îndemnat pe vizitatorii expoziției să manifeste și în continuare tenacitate, voință, curaj, spirit inovativ și le-au urat noi succese în munca de creaţie. Iar studentelor Luminiţa LUPAŞCU şi Galina TURUCALO – premiante ale celui de-al VI-lea Festival Internaţional al Şcolilor de Arhitectură, Inginerie şi Design din Eurasia, desfășurat în orașul Lefkoșa, Cipru, în perioada 7-10 septembrie 2016, le-au fost înmânate diplome de merit.

Cu un mesaj special a venit în faţa profesorilor şi studenţilor Iurie POVAR, director general al Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii „Urbanproiect”, care pe parcursul mai multor ani a fost preşedinte al Comisiei de stat de examinare a proiectelor de licenţă la specialitatea „Arhitectură”. Dumnealui a felicitat audienţa cu ocazia sărbătorii, a menţionat profesionalismul demonstrat de către profesori şi buna pregătire a studenţilor, iar pe post de proaspăt preşedinte ales al UAMd, a înmânat o serie de diplome şi premii băneşti celor mai buni 3 studenţi cu cele mai reuşite proiecte de licenţă în sesiunea anului 2016. Domnia sa i-a îndemnat pe viitorii arhitecţi să adere în calitate de membri la uniunea profesională, care în viitor le poate propune o gamă largă de oportunităţi de creştere profesională.

În încheiere, la iniţiativa lectorului superior Mariana HADJI-BANDALAC, a fost inaugurată o expoziție mixtă cu 38 de lucrări originale din creația profesorilor Departamentului Arhitectură şi un vernisaj din 5 proiecte de licenţă premiante la diverse concursuri internaţionale de profil ale studenţilor FUA.

(Visited 5 times, 1 visits today)