După nopţi nedormite şi zile încordate de aşteptare, bucuria tinerilor proaspăt înmatriculaţi la facultate este firească – primul lor pas spre a deveni inginer s-a realizat.  Dar viaţa de student la anul întâi are o mulţime de necunoscute. Pentru a-i ajuta să facă față provocărilor, cu suportul  Centrului de Formare Continuă, am decis să convocăm în cadrul unui atelier de lucru îndrumătorii grupelor academice de la anul întâi de la FUA, FEIE, FIMET, FIEB FCGC, explică dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector formare continuă al UTM.

O informaţie privind perioada de admitere şi activitatea desfăşurată în vederea formării şi menţinerii contigentului de studenţi a prezentat dr. hab., prof. univ. Mircea BERNIC, preşedintele Comisiei de admitere a UTM.

Convocarea unei asemenea platforme este foarte binevenită, a menționat în continuare  dr., conf. univ. Maria VASILIEV, şef Departament CFC. Studenţii la anul I trebuie să se acomodeze la regimul universitar – prelegeri, seminare, bibliotecă, activităţi extracurriculare şi culturale. Dar să nu uităm să ei sunt pentru prima dată rupţi de acasă şi de părinţi, încearcă să fie independenţi, să-și organizeze timpul. Pornind de la experienţa anilor trecuţi, am decis să examinăm următoarele aspecte psihopedagogice ale adaptării studenților anului I la mediul universitar: sensibilizarea îndrumătorilor de grupe și a corpului didactic universitar cu privire la necesitatea facilitării procesului de adaptare și integrare a studenților anului I în mediul universitar şi diseminarea practicilor bune a îndrumătorilor de grupă cu experiență de lucru cu studenții.

În urma unui schimb larg de opinii, Elena GUȚU, metodist-coordonator, CEGHID, a identificat dificultățile îndrumătorilor de grupe în lucrul cu studenții şi în comunicarea cu ei, a generalizat formele şi metodele de activitate în grupele academice şi a identificat nevoile și conținuturile de formare a îndrumătorilor de grupe pentru anul academic 2016-2017.

În timpul apropiat, un asemenea atelier va fi convocat şi în orăşelul universitar Râşcani cu îndrumătorii de grupe de la FCIM, FIU, FMTIA şi FIMIT.

(Visited 29 times, 1 visits today)