Tematica privind dezvoltarea energeticii se află permanent în vizorul cercetătorilor din RM. În acest context se înscrie şi Conferinţa Internaţională „Energetica Moldovei-2016. Aspecte regionale de dezvoltare”, ajunsă la cea de-a treia ediţie. Organizatori şi coordonatori ai evenimentului: Institutul de Energetică al AŞM şi Ministerul Economiei al RM în parteneriat cu 20 de organizaţii şi instituţii din RM şi din România, între care şi Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a UTM.

Conferinţa şi-a ţinut lucrările în zilele de 28 septembrie – 1  octombrie 2016, în cadrul unei sesiuni plenare și 6 şedinţe grupate în trei secţii: „Eficienţa şi securitatea energetică”, „Dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic”, „Surse regenerabile de energie şi protecţia mediului”, fiind audiate 6 rapoarte şi 57 de comunicări ştiinţifice, precum şi o sesiune de postere cu 42 de subiecte.

Au participat cercetători şi specialişti în domeniu din Moldova, Azerbaidjan, Belarus, România, Rusia, SUA şi Ucraina. A fost examinată situaţia în sectorul energetic, diseminarea soluţiilor de dezvoltare durabilă şi de promovare a proceselor de integrare regională, sporirea securităţii şi eficienţei energetice în ţară şi regiune, inclusiv prin includerea energiei regenerabile în balanţa energetică, crearea posibilităţilor de acces la informaţiile privind cele mai recente rezultate ştiinţifice şi practici în domeniul energeticii; promovarea spre implementare a rezultatelor ştiinţifice prin stabilirea relaţiilor reciproc avantajoase dintre ştiinţă şi sectorul real al economiei.

Din partea UTM au prezentat comunicări cercetătorii: Valentin ARION şi echipa sa – „Sporirea eficienţei energetice – o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă a ţării”, Petru TODOS şi echipa sa – „Tematici actuale despre definirea componentelor puterilor electrice”, Corina CHELMENCIUC şi Valentin ARION – „Evaluarea economică a tehnologiilor de cogenerare integrate în instalaţiile industriale”, Mihai CHIORSAC şi echipa sa – „Calculul mărimilor electrice pentru protecţia prin relee a liniilor electrice multifazate”, Aurel GUŢU şi Corina GUŢU-CHETRUŞCA – „Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la schimbările climatice”, Olga CAPITAN – „Evaluarea potenţialului de biocombustibili gazoşi în Republica Moldova”.

La deschiderea lucrărilor Conferinţei, un cuvânt de salut a rostit şi dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, care a sugerat că în cadrul unui asemenea eveniment ar fi binevenită şi abordarea următoarelor subiecte: pregătirea cadrelor de ingineri în domeniul energeticii şi instruirea lor pe tot parcursul vieţii; intensificarea relaţiilor între oamenii de ştiinţă, inclusiv a tinerilor cercetători, pentru participarea la concursurile de proiecte în cadrul programului cadru „Orizont 2020”; sporirea vizibilităţii pe plan internaţional al potenţialului de cercetare în ştiinţele inginereşti din ţara noastră.

https://www.facebook.com/Catedra-Termotehnic%C4%83-%C8%99i-Management-%C3%AEn-Energetic%C4%83-903326229773574/videos

 

(Visited 11 times, 1 visits today)