Centrul Universitar CEGHID UTM recomandă studenţilor, masteranzilor, angajaților UTM utilizarea spaţiului informaţional al platformei www.idno.md , care oferă atenției utilizatorilor  informații operative privind locurile disponibile pentru stagiile de practică, oportunitățile de angajare în câmpul muncii, precum stabilirea relaţiilor de parteneriat între catedrele/departamentele universitare și mediul economic.

Platforma idno.md a fost lansată pe 8 septembrie 2016 cu scopul de a facilita accesul persoanelor interesate la companiile înregistrate în Republica Moldova. În prezent platforma include  informații despre cca 215.000 companii înregistrate în republică, începând cu anul 1991. Platforma își va actualiza informațiile lunar, în mod automat, în baza datelor oferite de Registrul de Stat pentru publicul larg.

Relaţii la tel. (022) 929-229, (022) 929-215,

Centrul Universitar – CEGHID UTM

(Visited 22 times, 1 visits today)