- UTM - https://utm.md -

SANDULEAC Ionel – susținerea tezei de doctor

doctorat3

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice.

Pretendent: SANDULEAC Ionel, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. CASIAN Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 02.131.03-01, Institutul de Fizică Aplicată al AȘM

Tema tezei: „EFECTUL INTERACȚIUNILOR ÎNTRE LANȚURILE MOLECULARE ASUPRA PROPRIETĂȚILOR TERMOELECTRICE ALE CRISTALELOR NANOSTRUCTURATE DE TTT2I3 ȘI TTT(TCNQ)2”

Specialitatea: 131.03 – Fizica statistică și cinetică

Data: 07 octombrie 2016; Ora: 15.00

Local: Institutul de Fizică Aplicată, Chișinău, str. Academiei, 5, sala: Direcția IFA.

(Visited 85 times, 1 visits today)