Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în serviciu a unui Specialist relații internaționale în cadrul Biroului Studenți Străini al Serviciului Relații Internaționale.

Responsabilitățile de bază se referă la promovarea ofertei academice a UTM pe plan internațional în scopul atragerii unui număr cît mai mare de studenți străini în universitate, recrutarea studenților din străinătate și informarea studenților străini despre oferta educațională a UTM. Suplimentar, va fi responsabil de întocmirea pachetului necesar de documente pentru respectarea regimului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini

Cerințe către competitorii la concurs:

  • Studii superioare;
  • Cunoștințe în operarea sistemelor informaționale moderne;
  • Cunoașterea limbii engleze este obligatorie, cunoașterea limbii franceze este un avantaj.

Informații suplimentare:

Tel. 022-23-54-15 (Serviciul Relații Internaționale al UTM);

Tel. 022-23-54-57 (Serviciul Resurse Umane al  UTM)

e-mail: tatiana.lucinschi@adm.utm.md

e-mail: iraida.talmaci@adm.utm.md

Persoanele cointeresate pot expedia CV-ul la adresa electronică: tatiana.lucinschi@adm.utm.md sau depune personal sau prin poștă la adresa: mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare nr. 168, bir. 109.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Data – limită: 15 octombrie 2016

(Visited 4 times, 1 visits today)