Pe 23 septembrie 2016, începând cu ora 15:00, scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 a devenit neîncăpător. Comunitatea ştiinţifică din peste 50 de instituţii de cercetare şi universităţi din RM şi-a prezentat realizările de ultima oră la „Noaptea Cercetătorilor Europeni – 2016”, eveniment organizat pentru a treia oară în ţara noastră.

Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de o echipă de tineri cercetători, în frunte cu doctorul în ştiinţe tehnice Vitalie SECRIERU. Colectivele de savanţi, profesori, doctoranzi şi studenţi, antrenaţi în lumea miraculoasă a ştiinţelor tehnice, au prezentat o serie de postere cu rezultatele cercetărilor din anul curent, dar şi un şir de dispozitive create şi asamblate cu forţe proprii la UTM.

Laboratorul micro-optoelectronică (conducător – dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN) a demonstrat eficienţa economică şi viabilitatea în procesul de exploatare a corpurilor de iluminat de diferite capacităţi pe bază de LED.

Centrul Național de Tehnologii Spațiale (director – acad. Ion BOSTAN) a demonstrat două mostre de echipament:  un robot balansor pentru testarea senzorilor de stabilizare a nanosateliţilor şi un modul de captare şi vizualizare a imaginilor termice.

Iar Catedra microelectronică şi inginerie biomedicală (şef – dr., prof. univ. Victor ŞONTEA) din cadrul FCIM a fost prezentă cu  trei tipuri de dispozitive: un senzor de gaze pe bază de MoO3, un detector de gaze multisenzor şi un aparat original pentru testarea proprietăţilor foto ale diferitelor tipuri de senzori.

Noaptea Cercetătorilor Europeni este una dintre cele mai renumite inițiative ale Uniunii Europene, care sărbătoreşte ştiinţa. Evenimentul se desfăşoară cu suportul Programului Cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare „ORIZONT 2020”, concomitent, în peste 300 de oraşe europene, în luna septembrie a fiecărui an. Republica Moldova a participat pentru prima dată la Noaptea Cercetătorilor Europeni în 2013, iar a doua ediție s-a desfășurat în 2015.

(Visited 21 times, 1 visits today)