- UTM - https://utm.md -

TIMOTIN Ludmila – examinarea tezei de doctor

doctorat3

Vineri, 23  septembrie 2016, ora 16.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei TIMOTIN Ludmila, cu tema:Dezvoltarea metodelor şi a formelor de suport pentru activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova“, la specialitatea 521.03 – Economie si management in domeniul de activitate

Conducător ştiinţific: dr.hab., prof.univ., BUGAIAN Larisa

Secretar științific: dr.conf.univ., CRUCERESCU Cornelia, (tel: +373 22 567859)

(Visited 35 times, 1 visits today)