AUF, în parteneriat cu Ministerul Educației al RM, a lansat, în premieră absolută, concursul comun pentru proiecte cofinanțate „Dezvoltarea capacităților de cercetare în RM” în vederea ameliorării capacităților echipelor de cercetare din cadrul universităților membre AUF din ţara noastră.

Pe 21 septembrie 2016, reprezentantele AUF doamnele Roxana ŢURCANU şi Claudia VIŞAN, pe post de formatori, au organizat un atelier de lucru de informare pentru cercetătorii științifici din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM).

Proiectele propuse se vor înscrie în următoarele domenii: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice, științe umaniste, pentru a fi executate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017. Pentru un proiect se preconizează alocarea unui buget de 15 mii euro, din care 50% – finanţat de AUF, iar alte 50% – alocate de universitatea solicitantă. Acestea ar putea avea cel puţin două componente din următoarele: dotarea laboratoarelor cu echipamente de cercetare sau soft-uri; organizarea de formări în cadrul universității deponente în beneficiul echipelor de cercetare; mobilități de perfecționare în cercetare de scurtă durată (1-3 luni); misiuni externe de expertiză.

Membrii echipelor din cadrul proiectelor trebuie să fie constituiţi în clustere ştiinţifice, ce ar include cercetători din cel puţin trei universităţi-partenere, ce fac parte din AUF, inclusiv universitatea coordonatoare din RM, o universitate din Europa Centrală şi de Est și o a treia – din alte părţi ale lumii. Un avantaj pentru proiecte ar fi atragere a agenţilor economici în clusterele de cercetare.

Dosarele solicitanților urmează a fi perfectate în limbile franceză şi română şi depuse la AUF şi ministerul de resort până la 14 octombrie 2016.

Formatorii au dat explicaţii privind perfectarea proiectelor şi au răspuns la multiplele întrebări ale cercetătorilor prezenţi în sală.

Apelul de concurs comun de proiecte anunţat se înscrie în cadrul Memorandumului de înțelegere semnat între ME și AUF în decembrie 2015 și, prin lansarea lui, se încurajează crearea de rețele europene francofone pentru a susține integrarea instituţiilor de învăţământ din RM în spațiul european comun al cercetării și învățământului superior.

UTM, în calitate de membru cu drepturi depline al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), a beneficiat de un şir de proiecte menite să eficientizeze procesul de instruire a viitorilor ingineri. De-a lungul anilor AUF a oferit un suport considerabil pentru dotarea platformelor educaţionale din cadrul filierelor francofone ale FTMIA şi FCIM, s-a implicat plenar în susţinerea mobilităţii cadrelor didactice şi a studenţilor, invitarea profesorilor asociaţi să susţină prelegeri la filierele francofone.

(Visited 5 times, 1 visits today)