PRODAN-ȘESTACOV Liubovi – examinarea tezei de doctor

Vineri, 23  septembrie 2016, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei PRODAN-ȘESTACOV Liubovi, cu tema:Metode şi indicatori de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale„, la specialitatea 521.03. Economie si management in domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific: dr.hab., prof.univ. GOROBIEVSCHI Svetlana

Secretar științific: dr.conf.univ., CRUCERESCU Cornelia, (tel: +373 22 567859)

(Visited 28 times, 1 visits today)