Sala de festivități a UTM a fost împodobită de sărbătoare cu 32 de drapele ale Moldovei din toate timpurile, un vernisaj de peste 50 de icoane vechi basarabene, o galerie de 50 de fotografii din istoria Basarabiei și a Chișinăului, o expoziție de ceramică în stilul Cucuteni (autor: Aliona STOICA) și o impunătoare expoziție de carte cu genericul „Cultura Cucuteni. Istoria științei și tehnicii. Istoria tradițiilor culturale românești. Cu drag de Patrie”.

Aici și-au dat întâlnire participanții la Simpozionul Internaţional „Cucuteni – 5000 Redivivus: știinţe exacte şi mai puţin exacte” – o platformă ştiinţifică de discuţii şi o punte dintre trecutul, prezentul şi viitorul neamului românesc, care locuieşte în spaţiul carpato-danubian. Ajuns la cea de-a IX-a ediţie, evenimentul a devenit deja o bună tradiţie, ocupând pe an ce trece un loc binemeritat în istoria, cultura şi civilizaţia mondială.

Graţie efortului organizatoric enorm, depus de către membrii comitetului organizatoric: dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, vicerector UTM, dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU, şef Departament Bazele Proiectării Mașinilor, FIMIT-UTM, dr., conf. univ. Sergiu ZAPOROJAN, şef Direcție Investigaţii Ştiinţifice, UTM, co-fondatorii evenimentului – Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi – în anul curent i-au avut ca parteneri pe Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” (Cahul), Universitatea „V. Alecsandri” (Bacău), Universitatea „Ştefan cel Mare” (Suceava), Forul Democrat al Românilor din Moldova, Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „Gheorghe Apostu” (Bacău), Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Consiliul raional Cahul, primăriile orașului Cahul şi comunelor Brânza, Colibaşi, Cartal, Giurgiuleşti, Slobozia Mare, Vadul lui Isac, Văleni, Teatrul „B.P. Haşdeu” (Cahul), Muzeul Serviciului Vamal (RM); Complexul Muzeal Naţional „Moldova” (Iaşi) şi Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” (Chişinău).

În anul curent Comitetul organizatoric a beneficiat şi de o susţinere  parţială din partea Ambasadei Statelor Unite prin proiectul S-MD700-16-GR-076 „Promotion of national values in urban and rural areas in southern of Republic of Moldova”.

La deschiderea Simpozionului, ansamblul vocal al Liceului de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” au intonat Imnul de stat al RM și Imnul Simpozionului „Cucuteni – 5000 Redivivus”.

În ședința solemnă cuvinte de salut au rostit dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, Nicolae TIMOFTE, Preşedintele Republicii Moldova, acad. Nicolae DABIJA, preşedintele FDRM, scriitorul brazilian Jose Eduardo DEGRAZIA, dr. hab., prof. univ. Gheorghe POSTICĂ, viceministru al Culturii, George POPA, directorul Centrului Internațional de Cultură și Arte „Gheorghe APOSTU” din Bacău, acad. Valeriu CANŢER, preşedinte al Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare din RM, Petru COSTIN, director Muzeul Serviciului Vamal al RM.

Pe parcursul zilei, participanții la Simpozion au audiat informații și comunicări privind cultura Cucuteni, istoria ştiinţelor şi tehnicii, istoria tradiţiilor culturale româneşti, au fost martori la o lansare de carte și au vizionat un program artistic prezentat de ansamblul „Haiducii”.

În ziua a doua a Simpozionului, sâmbătă, 17 septembrie 2016, în timpul deplasării spre raionul Cahul, participanţii la eveniment vor cinsti un minut de reculegere în onoarea ostaşilor români, înhumaţi în cimitirul de la Ţiganca, raionul Cantemir. În continuare, Universitatea cahuleană va găzdui o şedinţă în plen, în cadrul căreia vor fi luate examinate în continuare subiecte privind cultura Cucuteni, istoria ştiinţelor şi tehnicii, istoria tradiţiilor culturale româneşti. Spre seară, interpreţii de muzică folk Marcel ZGHEREA, Alexandru CAZACU şi Victor CELAN vor susţine în cinstea oaspeţilor un concert festiv de zile mari.

Ziua de duminică, 18 septembrie 2016, va demara cu o depunere de flori la cimitirul central din oraşul Cahul, la mormântul regretatului profesor universitar, academicianului de onoare al AȘM, Eugeniu GREBENICOV, DHC al UTM.

Ulterior, în intravilanul localităţii Vadul lui Isac, participanţii la seminar vor trece simbolic vama prin Valul lui Traian, făcând un popas în „Orăşelul Cucuteni-5000” din s. Colibaşi pentru a participa la manifestarea etnografică culturală internaţională întru perpetuarea sufletului românesc, vizionând o expoziţii de creaţie a copiilor și a meşterilor populari și o paradă a portului popular. După care vor asista la Festivalul cântecului şi dansului popular din sudul Basarabiei „Hora care ne uneşte!”, unde vor evolua ansamblurile folclorice de cântec popular „Colibăşeanca”, s. Colibaşi; „Crăiţele”, s. Văleni; „Vatra horelor”, s. Slobozia Mare; „Cumpoieşul”, s. Manta; „Roata Norocului”, Andruşu de Sus, colectivele de dansatori: „Doina Prutului”, s. Colibaşi; Centrul de Creaţie a Copiilor, s. Brânza; „Vatra horelor”, s. Slobozia Mare; „Vălenaşii”, s. Văleni; „Peliniţa”, s. Pelinei; „Opincuţa”, s. Cartal, Reni, Ucraina… Festivalul cântecului şi dansului popular „Hora care ne uneşte” va finaliza cu un recital de melodii interpretate de Maria SARABAŞ şi ansamblul de muzică folk „Haiducii”.

 

(Visited 64 times, 1 visits today)