Suita activităţilor consacrate consemnării a 90 de ani din ziua naşterii acad. Sergiu RĂDĂUŢANU, organizatorul şi primul rector al UTM, fondator al ştiinţei materialelor semiconductoare din Republica Moldova continuă.

În perioada 12-16 septembrie 2016 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociaţia „Ştiinţa materialelor şi inginerie”, Societatea Moldovenească de Fizică şi Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Fizică a USM au organizat Conferinţa internaţională privind ştiinţa materialelor şi fizica stării condensate – MSCMP, ediţia a VIII-a. De-a lungul timpului, MSCMP s-a afirmat ca o reuniune internaţională bienală interdisciplinară, care întruneşte reprezentanți ai mediului academic şi de cercetare în domeniile electrochimiei, fizicii teoretice și aplicate pentru a examina ultimele evoluţii în cercetare şi perspectivele colaborării pe multiple planuri prin prisma tendinţelor mondiale de dezvoltare a acestor ştiinţe.

Agenda Conferinţei include 3 şedinţe plenare (cu audierea a 10 rapoarte) şi 14 ateliere de lucru cu examinarea informaţiilor de ultimă oră în subiectele: Teoria materiei condensate, Materiale avansate, Designul şi caracterizarea structurală a materialelor, Starea solidului: nanofizică şi nanotehnologii, Energie de conversie şi stocarea acesteia, Suprafeţe inginereşti şi electrochimie aplicată.

În cadrul MSCMP-2016 prezintă rapoarte, comunicări, postere cercetători notorii din cadrul UTM: acad. I. TIGHINEANU, profesorii universitari V. DOROGAN, V. SONTEA, D. ŢIULEANU, L. DOHOTARU, V. TRONCIU, A. CASIAN şi O. LUPAN, conferenţiarii universitari S. ZAPOROJAN, S. ANDRONIC, N. ABABII, V. POSTICĂ, V. TROFIM, S. RAILEAN, E. MUNTEANU, V. LARIN şi I. SANDULEAC, T. OLOINIC.

Pentru tinerii cercetători, masteranzi, doctoranzi vor fi organizate două evenimente speciale. Un grup de savanţi consacraţi din ţară şi oaspeţi de peste hotare, în cadrul şcolii specializate cu genericul „Digital and Optical Holography: Materials and Methods”, va ţine prelegeri privind dezvoltarea şi aplicarea metodelor optice şi digitale holografice, prelucrarea datelor computaţionale, microscopie holografică digitală, morfologia suprafeţei 3D, interferometrie şi difracţie optică, aplicarea tehnologii optice avansate în industrie, optică biomedicală.

Iar cercetătorii începători, care doresc să aplice propuneri de proiecte în programul comunitar „ORIZONT 2020” în prima zi vor fi antrenaţi într-un atelier de tutelare „HOLO training on EU projects”, în cadrul cărora vor fi iniţiaţi cu ce să înceapă un proiect european, care sunt modalităţile de perfectare şi prezentare a lui, ce oportunităţi de finanţare propune programul, de ce este necesară securizarea datelor obţinute în cercetare, dar şi despre mediatizarea rezultatelor în mass-media, iar pe parcursul următoarelor trei zile vor audia un ciclu de lecții „Young Scientists Tutorial”.

(Visited 21 times, 1 visits today)