SINGRO 2016, la Craiova

În acest început de toamnă, pe 8 septembrie 2016, Craiova a găzduit ediţia din 2016, a XII-a, a Simpozionului Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni – SINGRO. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR, în colaborare cu Universitatea din Craiova, marcând şi seria de evenimente dedicate sărbătoririi a 65 de ani de învăţământ superior electrotehnic la Craiova. Tema simpozionului este „Soluţii pentru un oraş inteligent”.

Participarea RM la SINGRO a fost semnificativă. Încă din 1991, există un „pod profesional” între Craiova şi Chişinău. Și este folosit sistematic. La SINGRO 2016 a venit o delegaţie consistentă: acad. Ion BOSTAN, rector al UTM în perioada 1992-2015, prim-prorector Petru TODOS, Andrei CHICIUC, preşedintele Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, etc.

Deschiderea festivă a SINGRO a avut loc în Aula Alexandru Buia a Facultăţii de Agronomie. Cuvântări scurte, cu încărcătură emoţională: preşedintele AGIR, Mihai MIHĂIŢĂ, iniţiatorul SINGRO în 1995, şi prof. dr. Radu CONSTANTINESCU, prorector al Universităţii din Craiova, gazda ediţiei cu numărul XII.

Apoi, a luat cuvântul prof. dr. ing. Aurel CÂMPEANU, care a reliefat multiplele valenţe ale evenimentului prin prisma propriei experienţe: a început studiile inginereşti la Institutul de Maşini şi Aparate Electrice din Craiova, a fost şef de catedră, decan, prorector la Universitatea din Craiova, a pus piatra de temelie a „podului profesional” dintre Craiova şi Chişinău, pe care circulă des inginerii de pe cele două maluri ale Prutului şi Jiului. Este membru AGIR şi preşedintele Filialei ASTR Craiova.

A urmat intervenţia prim-prorectorului Petru TODOS, care menține vie legătura cu Craiova, de 24 de ani, prin proiecte de cercetare internaţionale comune, prin cercetări doctorale. D-sa a înmânat medalii jubiliare celor care continuă construcţia „podului profesional” dintre Chişinău şi Craiova: prof. dr. ing. Sergiu IVANOV şi prof. dr. ing. Marian CIONTU, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică.

O privire de ansamblu a ceea ce a reprezentat SINGRO 2016 a adus în prim-plan importante comunicări din plenul manifestării, prefaţate de preşedintele AGIR, Mihai Mihăiţă, prin care a fost jalonată tematica Simpozionului şi s-au reiterat obiectivele SINGRO 2016.

Academicianul Ion BOSTAN, de la Universitatea Tehnică a Moldovei, prin lucrarea „Utilizarea surselor regenerabile de energie – o soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a oraşelor inteligente” şi prin expoziţia de carte organizată în foaierul Aulei Alexandru Buia a oferit soluţii practice, concrete din domeniul alimentării cu energie electrică.

Echipa formată din Andrei CHICIUC, Carolina TIMCO şi Stela GUVIR, de la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional din RM, a demonstrat, prin lucrarea „Asigurarea calităţii educaţiei, precondiţie pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor inteligente”, importanţa componentei educative în dezvoltarea oraşelor moderne.

Oricât de mult a influenţat şi va influenţa era digitală gândirea şi practica inginerească, nimeni şi nimic nu va putea să diminueze rolul cărţii în formarea şi perfecţionarea noastră profesională. Cartea, la propriu şi la figurat, a fost prezentă permanent la SINGRO 2016. În foaierul Aulei Alexandru Buia, Editura AGIR a organizat o expoziţie cu cărţile tipărite în ultimii ani. A fost lansată cartea „Ştiinţele inginereşti şi cooperarea cu industria în Republica Moldova”, elaborată de academicianul Ion BOSTAN, apărută în acest an la Editura AGIR. Expoziţia organizată de delegaţia din Republica Moldova a completat tabloul „carte tehnică”.


(Visited 34 times, 1 visits today)