- UTM - https://utm.md -

Performanță FEIE: ascensor cu acționare electrică programabilă

repr

În săptămâna inaugurală a noului an academic Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a etalat în culoarele blocului de studii realizările de rezonanță ale discipolilor săi – un moment extrem de educativ pentru studenții proaspăt înmatriculați.

Facultatea, în care viitorii ingineri-energeticieni  au ales să-și plămădească destinul profesional, le-a arătat, din prag, că la UTM studiile merg mână în mână cu creația și inovația, iar Alma Mater apreciază și prețuiește sârguința, perseverența și performanțele discipolilor săi. Una dintre aceste lucrări este mostra unui ascensor cu acționare electrică programabilă, elaborată în cadrul tezei de licență de către studentul-absolvent al Catedrei electromecanică și metrologie – Victor UNTILĂ, sub îndrumarea conf. univ., dr. IIie NUCĂ.

Chiar dacă de la crearea sa în 1880 de către Siemens ascensorul electric a beneficiat de multiple îmbunătățiri și modernizări, absolventul FEIE și-a propus să avanseze în acest sens, transformând acest mijloc comod de transport pe verticală, fără de care nu putem concepe astăzi o clădire modernă, într-un mecanism performant cu acționare electrică programabilă.

Este o temă foarte actuală, dat fiind că în procesul didactic, pentru însuşirea programelor, sunt necesare structuri de acționări flexibile și fiabile în baza controlerelor programabile. Pentru a face faţă subiectului, solicitantul şi-a propus o serie de obiective: a analizat sistemele în vigoare de acționare electrică ale ascensoarelor cu motoare de curent continuu şi motoare de curent alternativ, a calculat diagramele cinematice ale mostrei ascensorului şi a ales varianta optimă a motorului de acționare. În urma consultărilor cu dr., conf. univ. Ilie NUCĂ, conducătorul ştiinţific al proiectului de licenţă, pentru ascensor a fost procurat un motor sincron cu condensator de tipul СД-54.

Aplicând modelarea matematică a sistemului de acționare electrică, au fost stabiliţi parametrii schemei electrice generale a mostrei, fiind elaborată schema structurală a proceselor tranzitorii la pornirea/frânarea acționării electrice și determinate valorile cuplului de sarcină,  vitezei unghiulare a motorului şi vitezei arborelui reductorului.

În baza calculelor teoretice au fost alese dispozitivele de comandă: controlerul ПР-110 -24V-12I-8Q, releul de comandă al motorului R2N-2012-23-1024-WT, butonul de comandă TVDP01-G73, limitatorul de cursă ZW12-10T85, electromagnetul ZW12-0T85 pentru acționarea ușii şi indicatorul LED BS-A51DRD R. Cu aceste consumabile a fost proiectat şi asamblat un sistem de comandă modern, alcătuit din dispozitive electronice cu iluminare cu LED-uri și indicatoare numerice digitale.

Autorul  a perfectat programul de automatizare şi a configurat parametrii de timp ai sistemului în ansamblu de acționare al ascensorului, a elaborat proiectul tehnic al mostrei, a confecţionat ascensorul programabil şi, în final, la demonstrat cum funcţionează în condiţii reale, astfel completând cu un nou și valoros aparat  echipamentul didactic al CEM.

În a.u. 2015-2016 Catedra electromecanică și metrologie a FEIE a lansat prima promoție de absolvenți ai specialității „Electromecanică”, care au studiat în baza Programului elaborat în cadrul proiectului TEMPUS AQAEM „Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova”, acreditat la nivel european în mai 2015 de Agenția pentru Asigurarea Calității din Germania. Comentând acest fapt,  dr., conf. univ. V. POGORA, decanul FEIE, a menţionat că în baza evaluărilor preliminare, studenții gr. EM-121 și EM-111, care au beneficiat de programe modernizate, au făcut față exigențelor Comisiei de examinare, constituită din: dr. ing. Sergiu CEAPA, director tehnic SA „TahLab Servicii” (președinte al Comisiei de examinare), Ilie NUCĂ, șef CEM (vicepreședinte), prof. univ. T. ANDROS și dr. conf. T. CIURU. S-a evidențiat teza de licenţă a studentului Victor UNTILĂ: „Proiectarea și confecționarea mostrei  ascensorului cu  acționare electrică programabilă destinată instruirii practice a studenților de la specialitatea electromecanică”.

Mostra ascensorului cu acționare electrică programabilă a fost etalată și la Expoziția studenților și masteranzilor UTM „Creația deschide Universul”, ediţia anului 2016, unde s-a bucurat de cea mai înaltă apreciere din partea vizitatorilor şi a juriului, iar la Sesiunea internațională de comunicări științifice ale studenților ELSTUD-2016, organizată în perioada 10-12 iunie a.c. de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, lucrarea respectivă a câștigat Premiul II.

 

(Visited 40 times, 1 visits today)