Ministerul Educației al RM și Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) au lansat joi, 8 septembrie 2016, un Apel comun la proiecte cofinanțate pentru dotarea cu echipament a laboratoarelor de cercetare. Scopul acțiunii rezidă în ameliorarea capacităților echipelor de cercetare din cadrul universităților membre AUF din RM.

 În contextul implementării Codului Educației și al reorganizării structurilor de cercetare în cadrul învățământului superior din RM, instituțiile partenere și-au propus:

dezvoltarea infrastructurii de cercetare în instituțiile de învățământ superior membre ale AUF în RM; întărirea capacităților echipelor de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior membre ale AUF; multiplicarea colaborărilor internaționale francofone în domeniul cercetării.

Demersul se înscrie, de asemenea, în obiectivele axei Cercetare a Programării cvadrienale 2014-2017 a AUF – favorizarea dezvoltării echipelor de cercetare internaționale angajate în problematici emergente.

Proiectele propuse se vor înscrie în următoarele domenii: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice, științe umaniste.

Proiectele pot avea două sau mai multe componente:

– dotarea laboratoarelor;

– organizarea de formări în cadrul universității deponente în beneficiul echipelor de cercetare;

– mobilități de perfecționare în cercetare de scurtă durată (1-3 luni);

– misiuni de expertiză.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 14 octombrie 2016.

Apelul se înscrie în cadrul Memorandumului de înțelegere semnat între ME și AUF în decembrie 2015 și, prin lansarea lui, se încurajează crearea de rețele europene francofone pentru a susține integrarea RM în Spațiul European al Cercetării și Învățământului Superior. Detalii pe auf.org; edu.gov.md

auf_mined
(Visited 17 times, 1 visits today)