- UTM - https://utm.md -

LA MULȚI ANI, domnule rector Viorel BOSTAN!

Viorel BOSTAN, rectorul UTM

Stimate domnule rector,

comunitatea academică a UTM vă aduce sincere și meritate felicitări cu ocazia consemnării zilei de naștere, însoțite de urarea de a persevera în nobila și responsabila funcție de timonier al UTM – prestigios centru educațional, științific și cultural, izvor de reputați specialiști în varii domenii inginerești, loc în care își exercită excelența un corp profesoral dedicat și consacrat activității academice și științifice.

Cunoscându-vă dorința arzătoare de așezare a procesului didactic universitar pe principii noi, care să asigure compatibilitatea între învățământul superior autohton și cel din alte țări, ținem să vă încredințăm de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a forma, instrui și educa tânăra generație, de a realiza caractere de granit care să contribuie la progresul societății noastre în circuitul mondial de valori și de a obține o poziționare adecvată a UTM în raport cu valențele culturii, calității și leadership-ului academic modern.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

(Visited 97 times, 1 visits today)