Bilanţ intermediar al cercetărilor ştiinţifice la UTM

Secţia ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM (coordonator: dr. hab.  Veaceslav URSACHI) a pregătit un raport privind bilanţul activităţii de cercetare, desfăşurate de unităţile ştiinţifice arondate Secţiei în ianuarie-iunie 2016.

Potrivit raportului, cercetătorii ştiinţifici şi corpul profesoral al UTM efectuează cercetări valoroase în domeniile „Materiale, tehnologii şi produse inovative” şi „Eficienţă energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie”.

Cele mai relevante realizări ale cercetătorilor UTM sunt: obţinerea reţelelor de membrane ultrasubţiri din nanotuburi de GaN  cu grosimea pereţilor de zeci de nm cu contacte electrice, care pot fi utilizate în diferite dispozitive rezistive cu memorie; analiza evoluţiei consumului intern brut de energie primară în RM în perioada anilor 2000-2020; întocmirea hărţii potenţialului de energie eoliană în raionul Ungheni.

Raportul conţine și un tabel sinoptic al proiectelor aflate în derulare, informaţii generale privind publicaţiile ştiinţifice, menţiunile obţinute de cercetători la diferite Saloane internaţionale de inventică şi o revistă a manifestărilor ştiinţifice de anvergură, care au avut loc în perioadă de referinţă, între acestea fiind menţionate Concursul studenţesc internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice”, consacrat aniversării a 90-a de la naşterea acad. Sergiu RĂDĂUŢANU (ediţia a VI-a); Expoziţia lucrărilor de creaţie a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor „Creaţia deschide Universul”, Concursul  ingineresc „Rube Goldberg-2016” (ediţia a VI-a).

(Visited 7 times, 1 visits today)