Rezultatele Admiterii-2016, turul I

reprezentativa

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță rezultatele turului I al Admiterii-2016, care pot fi vizualizate separat pe cicluri de studii: la Licență aici, la Master aici

Candidații care nu au reușit să participe la concursul de Admitere în turul I la UTM, sunt invitați să depună actele în turul II:

Termenele de desfășurare a concursului repetat (turul II): 8 august – 11 august 2016.

Anunțarea rezultatelor intermediare: 12 august.

Depunerea actelor în original: 12 august – 16 august.

Anunțarea rezultatelor finale: 17 august.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30; Sâmbătă – Duminică: 8:30 – 14:30.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

a) 5 fotografii 3×4 cm;

b) certificatul medical-tip (nr.086-e) eliberat în anul admiterii;

c) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

d) diplomele de gradele I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau ministerele de resort;

e) buletinul de identitate în original cu anexa respectivă;

f) livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

g) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

h) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de dizabilitate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;

i) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

j) certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

k) confirmarea apartenenţei la familii de romi;

l) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

m) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

n) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai Țărilor Baltice de naţionalitate moldoveni (români);

o) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Atenţie: la cererea de înscriere la concurs se vor anexa câte 2 copii ale documentelor indicate în punctele c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), avizate în baza originalelor de către Comisia de Admitere a UTM.

Ești curios să afli care sunt avantajele studiilor oferite de Universitatea Tehnică a Moldovei?

Comisia de Admitere îți va oferi răspuns la orice întrebare.

Contactează-ne la numărul de telefon: 022 235-185 sau să scrie-ne un mesaj pe admiterea@adm.utm.md. Pentru mai multă informație despre Admitere la UTM îți recomandăm să accesezi pagina https://utm.md/admiterea-utm/

[av_gallery ids=’12228,12167′ style=’big_thumb’ preview_size=’extra_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’no scaling’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-u71hsl’]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU