Catedra Drept Patrimonial a UTM – unica în domeniu cu acreditare la ciclul Master pe o perioadă de 5 ani

Fondată în anul 2002, Catedra drept patrimonial din cadrul Facultății Cadastru, Geodezie şi Construcţii a UTM este unica din Moldova cu programe acreditate de studii superioare atât la ciclul I Licență – în domeniul Drept (240 ECTS), cât și la ciclul II Master – în domeniul Drept patrimonial (90 ECTS), pe o perioadă de 5 ani (hotărârea Guvernului RM nr. 883 din 28 decembrie 2015).

Anterior, în anul 2014, specialitatea Drept (ciclul I) a fost evaluată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), drept rezultat fiind acreditată pentru un termen de cinci ani. Iar în anul 2015 a avut loc evaluarea internațională a specialității Drept Patrimonial (ciclul II) de către Agenţia estoniană pentru calitate în învățământul superior – EKKA (Estonian Higher Education Quality Agency).

Aici se studiază aprofundat, în plan teoretic și practic, diverse aspecte ce ţin de sistemul de înregistrare a bunurilor imobile, organizarea teritoriului în plan juridic şi tehnic – lucrări cadastrale, inclusiv formarea bunurilor imobile, evaluarea bunurilor imobile, aprecierea statutului documentelor tehnice în domeniul construcţiilor etc.

Studiile aprofundate în jurisprudență, dreptul patrimonial, evaluarea şi managementul imobilului, dar și în domeniile de specialitate ale Facultății CGC –  geodezie, cadastru şi geotehnică, asigură o îmbinare originală a cunoştinţelor juridice şi celor tehnico-economice și contribuie la formarea competenţelor necesare pentru ca specialiştii în domeniul dreptului patrimonial să activeze cu succes în organele de ocrotire a normelor de drept, avocatură, notariat, autoritățile publice locale, oficiile cadastrale teritoriale, companiile imobiliare, firmele cadastrale, pe piaţa hârtiilor de valoare.

Cadrele didactice care predau la catedră sunt adevărați corifei în domeniu, cu o bogată experiență în domeniile educației, justiției, administrării publice, economiei. Printre ei: Alla CLIMOV, șef catedră – avocat, formator la Institutul National de Justiție al RM; Victor CATAN – ex-ministru de Interne al RM, ex-viceministru al Justiției al RM; Svetlana DOGOTARU – ex-viceministru al Construcțiilor, expert în domeniul construcțiilor, Institutul Național de Expertiză Judiciară; Denis BĂBĂLĂU – judecător; Ina BOSTAN – administrator în procesul de insolvabilitate; Aurica LEFTER-BARCARU – avocat, șef Direcție Drept, ÎS „CADASTRU”; Alexandru SAVVA – avocat; Viorica URSU și Ivanov IURIE – mediatori în domeniul justiției ș.a.

Funcționarea Catedrei drept patrimonial în cadrul UTM constituie o dovadă că Universitatea Tehnică a Moldovei este o universitate în sensul universal al cuvântului, oferind o cultură generală vastă și cunoștințe atât în domenii pur inginerești, cât și în jurisprudență, dreptul patrimonial ș.a.

 

 

(Visited 374 times, 1 visits today)