repr

Lucrarea ştiinţifică „Direct Growth of Freestanding ZnO Tetrapod Networks for Multifunctional Applications in Photocatalysis, UV Photodetection, and Gas Sensing”, a căror co-autori sunt şi doctoranzii Vasilii CREŢU (anul IV) şi Vasile POSTICA (anul I) ai Catedrei microelectronica şi inginerie biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM, dar şi conducătorul lor ştiinţific, dr. hab. Oleg LUPAN, prof. univ. int., este cotată, conform WEB of Science, ca TOP 0.1% (1:1000) în domeniul știintei materialelor („hot paper” – unde sunt cotate doar câte un articol cu cele mai multe citări la fiecare 1000 de articole internaţionale în domeniul respectiv la fiecare două luni).

Lucrarea respectivă (autori: Y. Mishra, G. Modi, V. Cretu, V. Postica, O. Lupan, T. Reimer, I. Paulowicz, V. Hrkac, W. Benecke, L. Kienle, R. Adelung) a fost publicată în revista ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (26), pp 14303–14316, care are un factor de Impact de 7.1. De asemenea, lucrarea este cotată printre cele mai citate lucrări „Highly Cited Paper”, conform aceluiași site.

Lucrarea scoate în evidență sinteza nano- și microstructurilor de diverse morfologii, care au atras un interes sporit din partea comunității științifice mondiale pentru posibilitatea lor de aplicare cu o eficiență înaltă în multiple aplicații practice și în diverse tehnologii. Structurile cristaline de oxid de zinc (ZnO), care formează o rețea tridimensională (3-D), sunt de o importanță majoră din punct de vedere practic, științific și tehnologic. Lucrarea respectivă demonstrează sinteza într-o singură etapă a micro-tetrapozilor din oxid de zinc cu diferite morfologii ale brațelor printr-o simplă abordare tehnologică. Materialul obținut a fost cercetat în detalii și a demonstrat o eficiență înaltă în diverse aplicații importante, cum ar fi degradarea fotocatalitică (purificarea apei), dar și pentru senzori. Astfel, în baza rețelelor interconectate de micro-tetrapozi a fost construit un prototip de dispozitiv conform tehnologiei de integrare elaborată la Catedra MIB, utilizat pentru detectarea ultra-rapidă a radiației ultraviolete (UV) și de sesizare a gazelor, în special a hidrogenului (H2). Dispozitivele elaborate au demonstrat capacități senzoriale excelente și promițătoare pentru aplicații practice, ceea ce atrage atenția continuă a comunității știintifice internaționale. Mecanismele implicate de detectare a fotonilor de radiație UV și a gazului de H2 au fost propuse și discutate în detalii de către autori. Multifuncționalitatea materialului semiconductor oxid expus pe bază de rețele interconectate de micro-tetrapozi de ZnO ar putea prezenta un interes major pentru diverse domenii ale industriei de fabricare a dispozitivelor avansate și inteligente.

Site-ul WEB of Science este platforma cea mai cuprinzătoare şi flexibilă de cercetare disponibilă. Este o bază de date bibliografică și bibliometrică online, cea mai complexă şi multidisciplinară pe plan internațional, cuprinzând cele mqai prestigioase reviste științifice.

Lucrarea și articolul respectiv pot fi accesate pe:

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.5b02816

http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsami.5b02816/suppl_file/am5b02816_si_001.pdf

Lupan
(Visited 1 times, 1 visits today)