Pe 25 iulie 2016 Universitatea Tehnică a Moldovei a câștigat Concursul de idei și proiecte pentru utilizarea patrimoniului public rămas în urma demontării pavilionului Republicii Moldova la WorldExpo „Milano-2015”. O decizie în acest sens a fost adoptată de o comisie specială, după analiza ofertelor prezentate la concurs.

Prezentând oferta UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității, a menționat că pavilionul va fi amplasat în cadrul Complexului Inovațional și de Excelență din campusul Râșcani al UTM, unde zilnic sunt antrenați în activități educaționale și de cercetare circa 6 mii de studenți. Pavilionul va fi utilizat ca platformă educațională la ciclurile Licență, Masterat și Doctorat și poligon pentru testarea ideilor studenților, masteranzilor și doctoranzilor în diferite domenii în scopul promovării creației inginerești în activitatea inovațională, dar și ca centru expozițional pentru evenimente de rang instituțional, local și național.

Pentru reinstalarea pavilionului și punerea lui în circulație va fi nevoie de circa 3 milioane de lei, aceste mijloace urmând a fi alocate atât din bugetul instituției, cât și din contribuțiile partenerilor de dezvoltare ai Universității.

Analizând ofertele de idei prezentate pentru concurs, viceprim-ministrul Octavian CALMÂC, ministru al Economiei, a accentuat că proiectul prezentat de Universitatea Tehnică a Moldovei este cel mai eficient atât din punct de vedere financiar, cât și funcțional, deoarece oferă posibilitatea încadrării pavilionului în circuitul educațional și științific. Scopul concursului a constat în selectarea celei mai interesante idei sau celui mai original proiect de utilizare eficientă a patrimoniului rămas în urma participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială „Milano-2015”.

Proiectul UTM întrunește o serie de idei, care permit exploatarea la maxim a pavilionului din punct de vedere funcțional și oferă accesibilitate pentru publicul larg. Iar câștigarea concursului pentru utilizarea acestuia de către UTM este o dovadă elocventă a recunoașterii excelenței academice, performanțelor științifice ale instituției, dar și a capacităților manageriale ale echipei sale de conducere, ceea ce conferă un plus de valoare prestigiului și recunoașterii UTM pe plan național și internațional.

Republica Moldova a participat, în anul 2015, pentru prima dată cu pavilion propriu la Expoziția Mondială EXPO 2015, care a avut loc în orașul Milano, Italia. Pavilionul țării noastre a ajuns în lista celor 11 țări cu cele mai originale pavilioane, fiind plasat în rând cu pavilioanele Austriei, Estoniei, Israelului, Italiei, Chile etc.

1
2
3

 

(Visited 3 times, 1 visits today)