Suntem mândri și onorați să ne vedem absolvenții revenind la baștină, într-un colț de țară, arzând de dorința să o transforme într-o gură de rai, investind în acest scop toată dragostea ce i-o poartă în suflet, dar și cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de facultate. Unul dintre acești absolvenți este și Igor TICUL, proaspăt inginer licenţiat în specialitatea „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie”, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, care și-a propus ca temă pentru proiectul de licență „Alimentarea cu gaze a satului Floreni, raionul Anenii Noi”.

Chiar dacă Chișinăul i-a devenit pentru anii de facultate o a doua casă, revenirile la Floreni în ultimul timp au avut pentru Andrei TICUL o conotație specială, foarte concretă și practică: să-i deschidă posibilitatea pentru gazificare. În acest scop, a studiat în amănunte situația social-economică a localităţii, iar în funcţie de variația consumului sezonier, necesarul lunar şi zilnic, parametrii materiei prime, a reușit să stabilească volumul anual al consumului de gaze. A luat în calcul atât volumul necesar pentru prepararea hranei, cât și pentru încălzirea caselor la sol în care locuiesc circa 4500 de persoane. La fel și necesitățile grădiniței de copii, gimnaziului „Floreni”, Centrului de sănătate, Primăriei, Casei de cultură, Bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului”, a unui șir de mici întreprinderi: „DAVID AGRO”, ,,Floreni”, ,,Polina ENI”, ,,Ana Ivasico”, ,,Ruslan-Copyright”, ,,Sangrivid”, ,,Calitate Prim”, „Ion RADUCAN”, complexul de uscare a fructelor; şi ale altor agenţi social-comunali și administrativi.

Aplicând cerințele normative de proiectare şi construcţii în vigoare, a stabilit parametrii sistemului de aprovizionare cu gaze, necesarul de utilaj şi echipament, principiul de funcționare a schemei sistemului automat de comandă şi de depistare a scurgerilor de gaze. A propus măsurile ce urmează a fi întreprinse privind sanitația industrială și igiena muncii, protecția împotriva incendiilor şi a mediului ambiant, securitatea și sănătatea în muncă la executarea lucrărilor de construcție – montaj şi exploatarea ulterioară a sistemului de alimentare cu gaze a celor 1659 de consumatori satului Floreni. A efectuat calculele tehnico-economice, volumele lucrărilor inginerești, schemele de mecanizare la executarea săpăturilor în conformitate cu cerinţele tehnologice de organizare a lucrărilor şi fişele tehnologice. A propus și necesarul de maşini şi mecanisme ce urmează a fi antrenate pe şantier. A alcătuit devizele de cheltuieli, a perfectat graficul de execuție a lucrărilor de construcţie-montaj. La compartimentul „Managementul în construcții” a elaborat proiectul organizării lucrărilor de construcţie, inclusiv graficul pentru montarea reţelelor de gaze, graficul de mişcare a muncitorilor, graficul de mişcare a maşinilor şi mecanismelor, graficul de aprovizionare şi de consum a materialelor…

Acum, poate spune cu mâna pe inimă: satul Floreni nu mai e cel de ieri, e în rând cu lumea, cum s-ar spune, având toate actele în regulă pentru a demara marea operă de gazificare. Incontestabil, e meritul lui Igor TICUL. Dânsul însă împarte acest merit cu profesorii de facultate, menționând că niciuna din disciplinele studiate pe parcursul a patru ani nu a fost de prisos, toate i-au prins bine: cunoştinţele generale din domeniul istoriei şi tradiţiei utilizării gazelor naturale de către omenire în ansamblu, inclusiv în RM; disciplinele privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor moderne de aprovizionare cu căldură şi gaze a localităţilor, instalațiile de încălzire, rețelele termice, rețelele de distribuție a gazelor, instalațiile de ventilare și climatizare, tehnologia şi organizarea lucrărilor de construcție, surse netradiționale de energie, securitatea activității vitale și protecția mediului, managementul domeniului ş.a.

Sunt bucuros, spune tânărul inginer, că fiind îndrumat cu bunăvoinţă de către doamna conducătoare a proiectului, lector superior Iulia NEGARĂ şi cu susţinerea corpului profesoral de profil pe domenii, în frunte cu doctorul în științe tehnice, conf. univ. Constantin ȚULEANU, şeful Departamentului Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, am reuşit să elaborez o lucrare de care sunt mândru: proiectul meu ar putea servi drept bază pentru un studiu de fezabilitate în orice localitate rurală la capitolul aprovizionare cu gaze.

Igor Ticul
Ticul Igor 2654+