Gala Șefilor de Promoție 2016

În data de 4 iulie 2016, Universitatea Tehnică a Moldovei i-a premiat, într-un cadru festiv, pe cei mai buni absolvenţi ai programelor de licenţă, desemnați șefi de promoție ai anului 2016:

Victoria BOȘCA, Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicaţii (media academică generală – 9,71);

Alexandru JALBĂ, Facultate Energetică și Inginerie Electrică  (media academică generală – 9,47);

Eugenia LATU, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (media academică generală – 9,90);

Andrei PETCO, Facultatea Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi (media academică generală –  9,75);

Iana ȚISLINSCAIA, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (media academică generală – 10,00);

Grigori SARANCIUC, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii (media academică generală – 9,70);

Cristina ALEXEI, Facultatea Inginerie Economică şi Business (media academică generală – 9,98);

Grigore MUNTEANU, Facultatea Urbanism şi Arhitectură (media academică generală – 9,74);

Natalia VINTILOVA, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, studii integrate (media academică generală – 9,56);

Veronica VERLAN, Facultatea de Industrie Uşoară (media academică generală – 9,58).

Pentru rezultate academice excelente, absolventei FIEB Doina SADOVEI, cu media academică gernerală – 9,96, i s-a acordat o Diplomă de Excelenţă.

La Gala Șefilor de Promoție 2016, organizată în premieră de UTM, au participat, alături de absolvenții omagiați, rectorul, prorectori, decani, cadre didactice, părinți. La înmânarea premiilor, decanii facultăților au făcut câte o succintă prezentare propriilor șefi de promoție, cărora le-au subliniat calităile și meritele.

Această Gală este un gest de recunoaștere și apreciere a celor mai buni studenți, care au muncit foarte mult să obțină rezultate academice de excepție și care vor duce faima Alma Mater în țară și în străinatate. UTM își doreșe ca cei mai mulți dintre ei să-și continue pregătirea prin programele sale de studii de master sau de studii doctorale. În acest scop celor care își vor continua studiile la ciclul II, Masterat (la UTM) pe perioada studiilor li se va oferi cu titlu gratuit câte un laptop, cu transmitere în posesie personală la finele studiilor.