La UTM continuă sesiunea de susținere a proiectelor de licență – promoția 2015-2016. În data de 22 iunie 2016, în fața Comisiei de stat s-au prezentat studenții gr. AI-121, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale (șef – doctor în științe tehnice, conf. univ. Dumitru CIORBĂ) a Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea  526.3 „Automatică şi informatică”.

Absolvenții au modelat, proiectat, asamblat modele funcționale și au demonstrat idei inginerești originale de automatizare a diferitelor procese, inclusiv sub formă de sisteme automatizate pentru: autoacordarea unor procese termice, poziționarea unui braț mecanic la unghiul setat, reglarea temperaturii într-un cuptor industrial, supravegherea procesului de creștere a structurilor epitaxiale din Ga și As, conducerea automată virtuală cu turațiile unui motor de curent electric continuu ș. a.

În prezent, practic niciun agent economic din industria uşoară, alimentară, energetică, termoenergetică, prestare servicii, transport, telecomunicații, instituţii bancare, educație, cultură nu se poate lipsi în activitatea de zi cu zi de sistemele de conducere automată și informatică. Cei mai solicitați în acest sens sunt inginerii automatiști, care rezolvă aceste probleme, cunoscând principiile de funcţionare a sistemelor fizico-tehnice, mecanice, electrice, chimice, biologice, economice sau în combinaţii ale acestora, sunt apți să proiecteze şi să realizeze automatizarea acestora, să le asigure mentenanța, fiind pregătiți să activeze în domeniile de cercetare, proiectare, montare, exploatare a suportului tehnic şi sistemelor automate şi informatice la întreprinderi, organizaţii, instituţii din economia naţională.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)