Conducerea UTM și corpul profesoral al FMTIA anunță cu nespusă tristeţe și profundă îndurerare stingerea din viaţă, în ziua de 16 iunie 2016, a Doctorului Honoris Causa al UTM Constantin BANU, doctor inginer, profesor al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” și exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor, colegilor și apropiaților regretatului pilon al învăţământului superior de industrie alimentară din România, celui care a fost un bun prieten al UTM, în legătură cu trecerea la cele veșnice a unui OM de o vastă cultură şi a unui profesionist nepereche.

Regretatul DHC al UTM din 2001, profesorul Constantin BANU a contribuit în mod determinant la progresul învăţământului în domeniul industriei alimentare din RM, a fost o personalitate de o valoare inestimabilă și în cercetare, înzestrat de la natură cu o imensă putere de muncă şi creativitate, care a desfăşurat o rodnică activitate de cercetare ştiinţifică, publicistică, dar și de susținere a UTM pe multiple planuri în spațiul românesc și pe arena internațională.

Comunitatea academică de inginerie alimentară din UTM își va raporta întotdeauna demersul profesional la roadele creaţiei domniei sale, iar uimitoarea anvergură a spiritului său nu ne va părăsi niciodată. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

(Visited 8 times, 1 visits today)