Dezvoltarea durabilă a societății, având o finanțare suficientă și un potențial uman calificat, poate avea sorți de izbândă doar în condițiile unui suport științific adecvat.

Reieșind din acest deziderat, Direcția Doctorat și Postdoctorat a UTM (șef Direcție – dr., conf. univ. Galina MARUSIC) și Oficiul Chișinău al Agenției Universitare a Francofoniei, în parteneriat cu Academia Română, Politehnica și Academia de Studii Economice din București, USM, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Ministerul Mediului, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Proiectul UNDP +AEE „Energia și biomasa” și Proiectul AAD+ASD „Consolidarea capacităților în domeniul apelor”, au organizat în zilele de 21-22 iunie 2016 pentru doctoranzii UTM, USM, AEM, UASM și AȘM, un seminar științifico-practic cu patru ateliere: „Sustenabilitatea în producție”, „Energia și economia”, „Apa” și „Dezvoltarea proiectelor”.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector pentru relații internaționale a UTM, Andrian DELINSCHI, viceministru al Mediului, Mihail STRATAN, director AEE, și Roxana TURCANU, responsabilă Antena AUF-Chișinău, moderatorul seminarului dr., prof. univ. Petru TODOS, prorector UTM. Este pentru prima dată când AUF susține un proiect științific de instruire a doctoranzilor din instituțiile de învățământ – membri colectivi ai AUF, în următoarele subiecte: formarea doctoranzilor în domeniul dezvoltării durabile, atragerea cu prelegeri a unor personalități notorii, care predau discipline privind sustenabilitatea, asigurarea unor legături dinamice dintre instituțiile de învățământ prezente la seminar, mediul de afaceri și unele proiecte de mediu și dezvoltare durabilă de anvergură. Pe de altă parte, vorbitorii și-au exprimat convingerea că seminarele de acest fel vor avea continuare și în viitor, conturând mai multe teme interdisciplinare de cercetare, care ar putea fi realizate de doctoranzi din RM în cotutelă mixtă – profesori din RM și din România.

Participanții la seminar au audiat prelegerile „Spre o economie curată” (prof., dr. Virginia CÂMPEANU, cercetătoare INCE al Academiei Române), „Planul de dezvoltare durabilă a Regiunii Delta Dunării – probleme de planificare participativă la gestiunea serviciilor ecosistemice” (Alina CHICOS, cercetătoare la Institutul Național de cercetare și Dezvoltare „URBAN-INCERC”), intervențiile științifice: „Dezvoltarea durabilă și asigurarea securității economice a RM” (drd. UTM Veaceslav VLADICESCU, manager general al „EcoExpert LTD”), „Managementul proiectelor pentru dezvoltarea durabilă” (Margareta Stela FLORESCU, profesoară la ASE-București), informațiile managerilor de proiecte Alina ACĂLUGĂRIȚEI, UNDP, și Cyrille VALLET, expert la Ministerul Mediului și au făcut un schimb larg de opinii pe marginea ordinii de zi a seminarului.

(Visited 14 times, 1 visits today)