Drumarii sunt gata de drum

Pe parcursul a două zile, la Catedra căi ferate, drumuri şi poduri (CFDP) a Departamentului Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură, a domnit o atmosferă solemnă, dar și de o maximă responsabilitate.

Studenții grupelor GFDP-121 licență cu frecvență la zi și CFDP-111 licență cu frecvență redusă și-au prezentat în fața Comisiei de stat cunoștințele acumulate de-a lungul anilor sub formă de proiecte cu subiecte dintre cele mai variate privind profilul specialităților studiate: proiectarea unui pod peste râul Ichel și reconstrucția a două poduri peste râul Răut, proiectarea unor drumuri locale ce leagă localitățile Bubuieci cu Humulești din municipiul Chișinău, orașul Sângerei cu satul Sângereii Noi, comuna Feștelița cu satul Marianca de Jos; proiectarea lucrărilor privind reparația unor sectoare de drumuri locale; proiectarea tehnologiilor de executare a lucrărilor de construcție  și reconstrucție a unor sectoare de drumuri locale și alte tipuri de proiecte de executare a lucrărilor  de construcție și reabilitare a cailor de comunicație.

Pe parcursul examenului dr., conf. univ. Sergiu BEJAN, șef Catedră CFDP, a comentat evenimentul în felul următor:

– Corpul didactico-științific al Catedrei este preocupat de pregătirea inginerilor constructori la specializarea „Căi ferate, drumuri şi poduri” şi inginerilor mecanici la specializarea „Ingineria mecanică în construcţii”. Pentru aceasta ne-am trasat un obiectiv concret: proiectele de licență elaborate să fie ancorate în realitatea republicii, care în viitor ar putea servi drept studii de prefezabilitate a obiectelor respective pentru organele publice locale. Prin noiembrie-decembrie, ținând cont și de sugestiile partenerilor noștri economici, am formulat temele proiectelor, le-am adus la cunoștința studenților, ei și-au ales subiectele, apoi catedra a organizat ieșiri în teritoriu, pentru ca studenții să vadă pe viu viitoarele șantiere. Ulterior, au fost aprobate temele, confirmați conducătorii tezelor de licență și studenții, îndrumați de aceștia, și-au realizat lucrările, ținând cont de normativele și legislația în vigoare a RM, dar și de Directivele UE în domeniu, au consultat prețurile materialelor de construcție și a serviciilor ce urmează a fi contractate.

Absolvenții noștri, viitorii drumari, sunt gata de drum și vor face față provocărilor oferite de piața muncii. Dar pentru ca ei să promoveze și o carieră de succes, mai este nevoie de ceva. Astăzi eventualii angajatori, dar și investitori străini, tot mai des solicită ca inginerii licențiați să posede și limba engleză. Pentru a depăși acest impediment, în anul curent, pentru prima dată, am propus doritorilor să perfecteze proiectul și să-l prezinte în limba engleză. Trei persoane au acceptat provocarea, iar studenta Cristina BĂDĂRĂU a și prezentat teza de în engleză și a făcut față cu brio sarcinii asumate. Considerăm că experimentul a reușit. Pe viitor ne propunem să intensificăm studierea de către studenți a limbii engleze și să le propunem să pregătească proiectele integral în limba respectivă. De altfel, cunoașterea limbii engleze constituie o condiție și o necesitate pentru a beneficia de mobilitățile academice oferite de Procesul Bologna.

(Visited 36 times, 1 visits today)