La UTM a demarat sesiunea de susținere a proiectelor de licență de către absolvenții ciclului I – Licență, cu frecvență la zi și frecvență redusă.

La Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) evenimentul are o semnificație deosebită. După cum a subliniat în debutul ședinței publice de susținere a proiectelor dr., conf. univ. Ilie NUCĂ, șef Catedră Electromecanică și Metrologie (CEM), anul acesta își încheie studiile prima promoție de absolvenți, care a învățat în baza Programului de studii la specialitatea „Electromecanică”, elaborat în cadrul proiectului TEMPUS AQAEM „Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova” și acreditat la nivel european în mai 2015 de Agenția pentru Asigurarea Calității din Germania.

În baza evaluărilor preliminare, a reiterat dr., con. univ. V. POGORA, decanul FEIE, suntem ferm convinși că studenții grupelor EM-121 și EM-111, care au beneficiat de programe modernizate, vor face față exigențelor Comisiei de examinare, constituită în următoarea componență: dr., ing. Sergiu CEAPA, director tehnic SA „TahLab Servicii” (președinte), I. NUCĂ, șeful CEM (vice președinte), prof. univ. T. ANDROS și dr. conf. T. CIURU.

Proiectele audiate astăzi au fost pregătite de studenți sub conducerea angajaților CEM –I. NUCĂ, T. CIURU, M. BURDUNIUC, P. BÂRLAN și L. IAZOVEȚCHI, fiind abordate subiecte teoretice cu aplicații practice, inclusiv: elaborarea unei mostre de ascensor cu acționare electrică programată, modernizarea sistemului de tracțiune al troleibuzului articulat dotat cu motoare de curent continuu, automatizarea sistemului frigorific centralizat de păstrare a produselor supermarketului SA „Linella-39”, soluții privind proiectarea unui transformator de putere cu răcire în ulei fără radiatoare, propuneri de modernizare a strungului de prelucrare a metalului 16K20, elaborarea unui sistem automatizat bazat pe PLC Arduino pentru monitorizarea microclimei în grădina de iarnă și alte teme, care au tangențe cu electromecanica.

La susținerea publică au fost prezenți dr., prof. univ. Petru TODOS, prorector al UTM, agenți economici – eventuali angajatori ai proaspeților ingineri  și colegi de facultate.

(Visited 10 times, 1 visits today)