Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: POLCANOVA Alina

Conducător ştiinţific: NOVICOVA Liudmila, doctor în economie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03-04

Tema tezei: Perfecționarea metodelor de evaluare a eficienței proiectelor investiționale în construcţie

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Data: 20 iunie 2016; Ora: 14:00; Local: MD 2004, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 168, blocul 1, aula 205

Vezi rezumatul tezei

(Visited 5 times, 1 visits today)