Pe 2 iunie 2016, cu prilejul consemnării a 60 de ani de la fondarea Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna, Federația Rusă, o delegaţie a acestei prestigioase instituţii de cercetare în domeniu, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în cadrul căreia, în comun cu comunitatea ştiinţifică din ţara noastră, a organizat o conferinţă ştiinţifică internaţională de anvergură şi a inaugurat o expoziţie de postere, dedicate Zilelor IUCN în RM.

Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice Richard LEDNICKÝ, vicedirector IUCN, a prezentat în şedinţa plenară raportul de sinteză „IUCN: trecut, prezent, viitor”, în care a subliniat că instituţia pe care o reprezintă a fost fondată în 1957 de către URSS şi ţările membre ale CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc), din 1992 calitatea de co-fondatori o dețin 18 ţări, inclusiv RM. Institutul colaborează cu peste 800 de centre ştiinţifice şi universităţi din 62 de state, dispune de 7 laboratoare şi un Centru didactico-ştiinţific, în cadrul căruia activează 1200 de doctori şi doctori habilitaţi şi peste 2000 de ingineri.

Cinci membri ai delegaţiei IUCN au relatat că aici sunt efectuate cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile fizicii nucleare, nanotehnologiilor, industriei, medicinii, agriculturii, informaticii, securităţii nucleare şi altor domenii conexe, ale loc pregătirea cadrelor prin doctorantură pentru ţările fondatoare, rezultatele fiind oglindite anual în peste 1500 de publicaţii în reviste internaţionale de profil.

Din partea UTM la eveniment au participat: acad. Ion TIGHINEANU, directorul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, care a prezentat raportul „Dezvoltarea nanotehnologiilor în Moldova și perspectivele colaborării cu IUCN”, şi dr. hab., prof. univ. Leonid DOHOTARU, care, în colaborare cu acad. Vsevolod MOSCALENCO, a abordat problema „Dezvoltarea teoriei corelaţiilor electronice puternice în IFA al AŞM”.

Pentru colaborare ştiinţifică fructuoasă pe multiple planuri cu IUCN, au fost decernate un şir de distincţii jubiliare unor instituţii de cercetare şi cercetători din RM, între care și dlui Leonid DOHOTARU, şef Departament Matematică, UTM, a cărui activitate ştiinţifică prodigioasă a fost menţionată cu o Diplomă de Merit.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)