- UTM - https://utm.md -

Pavel COSOVSCHI – examinarea tezei de doctor

doctorat3

Se anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe tehnice la Seminarul Ştiinţific de Profil (242.05) Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Pretendent: Pavel COSOVSCHI 

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. Sergiu MAZURU 

Tema tezei:  „SPORIREA DURABILITĂŢII FORMELOR DE TURNARE PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI METODE CONSTRUCTIVE”

Specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Data: 10 iunie 2016;

Ora: 14.15;

Local: Chişinău, str. Studenţilor 9, blocul de studii nr. 6, aud. 415

Preşedinte SȘP: Ion BOSTAN, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician

Vicepreşedinte: Petru STOICEV, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Secretar ştiinţific: Nicolae TRIFAN, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

(Visited 3 times, 1 visits today)