Alexandr LOZAN – examinarea tezei de doctor

Luni, 6 iunie 2016, ora 14:00, în cadrul Facultăţii Urbanism şi Arhitectură a UTM (blocul de studii nr. 9, bd. Dacia, 39), sala 9-P40, va avea loc şedinţa ad-hoc a Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 242.07. Maşini şi echipamente tehnice, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor a dlui Alexandr LOZAN cu tema: „Optimizarea malaxoarelor cu bare şi acţionare intermitentă”.

Conducător științific:

Serghei ANDRIEVSCHI, conf. univ., dr. în tehn., UTM

Secretar ştiinţific SŞP:

Anatolie TARANENCO, conf. univ., dr.

(Visited 17 times, 1 visits today)