- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului din 31 mai 2016

  1. Cu privire la aprobarea planului de învățământ pentru programul de studii ”Securitatea Informației in Sisteme și Rețele de Comunicații’ studii superioare de master, ciclul II” [1]
  2. Cu privire la modificarea planurilor de învățământ pentru programele de studii “Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații” și “Sisteme și Comunicații Electronice”, studii  superioare de master, ciclul II [2]
(Visited 8 times, 1 visits today)