Corina CHELMENCIUC – examinarea tezei de doctor

Marți, 7 iunie 2016, ora 14:00, în cadrul Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică a UTM  (blocul de studii nr. 2, str. 31  August 1989 nr. 78),  sala 2-222, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor a dnei Corina  CHELMENCIUC, cu tema: „Reducerea ireversibilității proceselor cu gaze la coacerea pâinii prin integrarea cogenerării.

Conducători științifici:

Valentin ARION, prof. univ., dr. hab.

Valentin MUSTEAȚĂ, prof. univ., dr. hab., m.c. AȘM.

Secretarul ştiinţific al SŞP:

Viorica HLUSOV, conf. univ., dr.

(Visited 21 times, 1 visits today)