- UTM - https://utm.md -

Placă comemorativă dedicată prof. G.PAVLOV

repr

Pe 25 mai 2016 la Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a avut loc un eveniment deosebit, prilejuit de inaugurarea unei placi comemorative în memoria regretatului Gleb Alexandovici PAVLOV, decan al facultăţii în anii 1966-1989.

Salutând cordial numerosul public, dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, decanul FTMIA, a dat citire unor crâmpeie din biografia protagonistului.

Prof. univ. Gleb PAVLOV s-a născut pe 25 mai 1930 în s. Cărbuna, r. Căuşeni. A studiat la Şcoala de Viticultură din Chişinău (actualmente – Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie (1947-1951) şi la Institutul Tehnologic de Industrie Alimentară din Odessa (1951-1956), absolvind ambele instituţii cu diplome de menţiune. A susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice în termen, în 1967. În 1956-1964 activează în calitate de profesor la Colegiul National de Viticultură și Vinificaţie. În 1964 este invitat de Serghei RĂDĂUŢAN, rectorul Institutului Politehnic, în postul de lector superior la Catedra procese şi aparate, Facultatea de Tehnologie Alimentară. În 1966 devine decan al facultăţii, post pe care îl deţine timp de 23 de ani, până în 1989. Iar ultimii 5 ani i-a consacrat fondării şi activităţii Catedrei tehnologia panificaţiei. S-a stins din viaţă subit, la 13 iunie 1994, în Chişinău.

În funcţia de decan a dat dovadă de un înalt profesionalism şi de aptitudini manageriale excelente. Dumnealui a contribuit la construcţia şi amenajarea blocului de studii, la fondarea de noi catedre şi laboratoare, la dotarea lor cu echipamentul necesar, la deschiderea de noi specialităţi, la pregătirea cadrelor didactice şi ştiinţifice pentru facultate. Prin întreaga activitate desfăşurată şi comportamentul exemplar adecvat muncii la catedră şi organizatorice, prin relaţiile interumane corecte promovate cu consecvenţă, decanul Gleb PAVLOV va rămâne pentru totdeauna a fi un exemplu excelent de promotor şi îndrumător al educaţiei universitare, un model de profesionalism pentru multe generații de studenți și cadre didactice, un nume de referinţă de aur în istoria FTMIA şi UTM.

Dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, şi dna Ina PAVLOVA, soția omagiatului, sub aplauzele celor prezenţi, au dezvelit placa comemorativă.

În continuare, rectorul UTM a ţinut să menţioneze: „Prin dezvelirea acestei plăci aducem un modest omagiu unuia dintre fondatorii acestei facultăți, care a coordonat edificarea acestui bloc și dotarea lui cu echipamentele necesare, a pus bazele de instruire profesională a inginerilor din industria alimentară, industria ușoară și alimentația publică. Decanul și profesorul G. PAVLOV va rămâne pentru totdeauna unul dintre pilonii pe care se ține istoria UTM. Noi nu avem dreptul să ne uităm înaintașii, deoarece cine nu-și omagiază trecutul, nu are viitor”.

Dr., conf. univ. Jorj CIUMAC, Filiera Francofonă a FTMIA, a relatat celor prezenţi: „Măreţia unui munte o distingi şi o admiri numai de la distanţă. Aşa putem spune şi despre regretatul profesor Gleb PAVLOV după 22 de ani de la trecerea în eternitate, deşi pentru noi, discipolii şi colegii lui, şi în timpul vieţii l-am apreciat înalt cu cele mai înalte calificative: decanul G. PAVLOV a fost un om-fenomen, plin de energie, veşnic în căutare, înzestrat cu minte ageră, cuget lucid, voinţă de fier, putere colosală de muncă, simţul datoriei, responsabilităţii şi patriotismului de cea mai înaltă probă. El a rămas în memoria noastră ca o personalitate puternică, autoritară, principială şi hotărâtă de militant curajos pentru propăşirea UTM: un excelent şi erudit profesor universitar în tehnologiile alimentare, un remarcabil organizator al învăţământului superior şi cercetării în domeniu, un susţinător şi un promotor al cadrelor naţionale. Pe cei mai buni absolvenţi i-a ajutat să-şi facă studiile la reputate instituţii de profil din Moscova, Kiev, Odessa, Harkov, Ialta… Îmi dăinuie în memorie modestia, bunătatea sufletească şi dragostea lui față de oameni: stima corpul profesoral, iubea studenţii, ştia să le asculte păsul şi îi ajuta cu ce putea. Prin această placă îi cinstim memoria, având datoria morală să promovăm şi să dezvoltăm pregătirea cadrelor de ingineri”.

Diversele faţete ale personalităţii decanului G. PAVLOV au fost evocate cu lux de amănunte de discipolii și colegii de facultate ai regretatului profesor dr., conf. univ. Grigore MUSTEAŢA, decanul FTMIA în anii 1989-2010, dr., conf. univ. Galina DICUSAR, Nicolae PATRAŞCU (a finanţat personal confecţionarea plăcii), dna Steluţa PANGA – MATVEEVA, iar dna I. PAVLOVA, a mulţumit pentru acest gest menit să înveşnicească memoria celui care a fost decanul, profesorul, cercetătorul ştiinţific şi omul G.A.PAVLOV.

La solemnitate au participat acad. Alexandru DICUSAR, şefii de catedre Anatol BALANUŢA, Olga DESEATNICOVA, directorul Filierei francofone „Technologies Alimentaires” Aurica CHIRSANOVA, colegi, profesori, absolvenţi, studenţi ai FTMIA.

(Visited 40 times, 1 visits today)