RACHIER Vasile – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: RACHIER Vasile

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. SOBOR Ion

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.221.02-01

Tema tezei:  „EVALUAREA POTENŢIALULUI ENERGETIC EOLIAN AL REPUBLICII MOLDOVA”

Specialitatea 221.02 – Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (energie eoliană)

Data – 30 mai 2016; ora 14.00; Local: Chişinău, str. 31 August 1989 nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-222

Vezi rezumatul tezei

(Visited 82 times, 1 visits today)