Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare (CNSSN) din cadrul Catedrei microelectronică şi inginerie biomedicală al FCIM-UTM a găzduit pe 18 mai 2016 atelierul de lucru „Neproliferarea nucleară, securitatea nucleară şi combaterea traficului ilicit al materialelor nucleare şi radioactive: aspecte internaţionale, regionale, naţionale”, organizat pentru jurnalişti, doctoranzi, masteranzi, studenţi, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din RM (ANRANR), cu suportul Autorităţii Suedeze de Securitate Radiologică.

Dr. hab. Artur BUZDUGAN, director general al ANRAN, i-a salutat pe cei 20 de cursanți și le-a mulțumit oaspeților din Suedia și Marea Britanie pentru contribuția la pregătirea specialiștilor în domeniu. Cu suportul AIEA, SUA, UE, organizăm periodic seminare naționale și internaționale, exerciții, acțiuni de prevenire și lichidare a incidentelor radiologice, asigurăm o conlucrare eficientă în scopul neproliferării și respectării angajamentelor internaționale ale RM.

Dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM, a amintit că Centrul a fost fondat prin Hotărârea Senatului UTM din 26 februarie 2013 şi ordinului rectorului nr. 215-r din 25 martie 2013 în contextul Acordului de Asociere între UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre, pe de o parte, și RM, pe de altă parte. Întru susţinerea prevederilor expuse în Memorandumul de Cooperare, semnat la 26 noiembrie 2009 între ANRANR şi UTM, CNSSN și-a demarat activitatea pe 8 octombrie 2014 în cadrul Catedrei microelectronică şi inginerie biomedicală. Scopul de a contribui la eficienţa educaţiei în domeniul securităţii nucleare şi implementarea culturii de securitate nucleară în RM coincide cu prevederile art. 122 și 123 ale Acordului de Asociere UE-RM, care stipulează că părțile vor coopera pentru a promova învățarea pe durata vieții, încuraja cooperarea și transparența la toate nivele educației și instruirii, în special în învățământul superior, creșterea locurilor de muncă și contribuie la participarea deplină a cetățenilor în societate.

Sarmite ANDERSSON, reprezentant al Autorității Suedeze de Securitate Radiologică, a salutat audiența și le-a urat instruire reușită.

Prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef Catedră microelectronică şi inginerie biomedicală, a subliniat obiectivele CNSSN: ridicarea nivelului de instruire în domeniul securităţii nucleare, actualizarea cursurilor universitare în domeniu, promovarea subiectelor securităţii nucleare la ciclurile masterat şi doctorat; antrenarea în diverse activităţi cu materiale nucleare şi radioactive; dezvoltarea şi prestarea serviciilor de suport tehnic în management pe întreg ciclul de viaţă al echipamentelor; suport ştiinţific în prevenirea, detectarea şi răspuns la evenimentele cu semnificaţie pentru securitatea nucleară; cercetarea şi proiectarea în domeniul ingineriei sistemelor de asigurare a securităţii nucleare etc.

În martie 2013 UTM a devenit membru al Reţelei Internaţionale pentru Educaţie în domeniul Securităţii Nucleare, fapt ce-i permite să asigure ridicarea nivelului de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul securităţii nucleare, pregătirea materialelor didactice etc. Începând cu a.u. 2014-2015 sunt ţinute cursuri noi: „Radiaţii ionizante în medicină” – la ciclul I, și „Securitatea nucleară şi radiologică” – la ciclul II. Cadrele didactice ale Universităţii au participat la cursuri de dezvoltare profesională în domeniu cu suportul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică. Pe 7 Noiembrie 2014 centrul a găzduit și o masă rotundă dedicată Zilei Internaţionale a Fizicianului Medical: „Looking into the body – Advancement in Imaging through Medical Physics”.

Prof. Thomas JONTER, de la Universitatea din Stockholm, a prezentat evoluția sistemului de neproliferare nucleară în perioada 1945-2015; Stig ISAKSSON, consultant în Autoritatea Suedeză de Securitate Radiologică, a menționat eforturile comunității mondiale în vederea dezarmării după încheierea războiului rece; Andreas PERSBO, director executiv al Centrului de verificare, cercetare, instruire și informare în domeniul securității nucleare din Londra (VERTIC), s-a referit la traficul ilicit de substanțe nucleare: istoria și tendințele curente, baza de date internațională, acțiunile de combatere și unele informații privind situația RM la acest capitol; dr., conf. univ. Viorel CIBOTARU, ex-ministru al Apărării, director al Institutului European de Studii Politice din Moldova, și-a expus viziunea privind evoluţiile regionale şi geopolitice la Est de NATO şi posibilele repercusiuni asupra securităţii naţionale a RM; iar dr. Mariana TACU, conf. univ., Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului al Facultății de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM, a prezentat prelegerea „Jurnalismul în situații de criză”.

După un larg schimb de opinii, în care a fost menționată oportunitatea și utilitatea desfășurării atelierului de lucru, cursanții au primit certificate de instruire.

(Visited 13 times, 1 visits today)