SECRIERU Vitalie – Susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: SECRIERU Vitalie

Conducător ştiinţific: prof. univ., dr.hab., Dorogan Valerian

Consultant ştiinţific: conf. univ., dr., Zaporojan Sergiu

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.232.01-01

Tema tezei:  „Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sfera socială”

Specialitatea 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

Data: 28 mai 2016; Ora: 10.00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 168, aud. 205

Vezi rezumatul tezei

(Visited 16 times, 1 visits today)